Social Media عکس از Alexander Shatov از وبسایت آنسپلش

محققان تخمین می‌زنند که یک فرد متوسط ​​3 سال از عمر خود را صرف تماشای شبکه های اجتماعی خواهد کرد.

آیا به نظر شما این مدت خیلی زیاد است؟

آیا می‌خواهید وقت خود را در شبکه های اجتماعی کاهش دهید، اما مطمئن نیستید که چگونه؟

اگر شما به این سوالات جواب مثبت داده اید، پس این بایت برای شما است!

اعلان های شبکه های اجتماعی را غیرفعال کنید

اعلان‌ها را غیرفعال کنید و از شبکه های اجتماعی در دوره های مشخص در طول روز استفاده کنید.

به طور مثال، در هنگام اوقات بیکاری از قبل تعین شده در ساعات اداری، شبکه های اجتماعی را بررسی کنید.

وقت و تمرکز خود را بازیابی کنید!

سوال

زمانیکه می‌خواهید وقت خود را در رسانه های اجتماعی کاهش دهید، کدام یک از این موارد ذیل مناسب است که برنامه های رسانه های اجتماعی را در تلفن خود بررسی کنید؟

از برنامه های تایمر (زمان سنج) استفاده کنید

با استفاده از تایمرها می توانید زمانی را که در یک برنامه می‌گذرانید کنترل کنید.

به عنوان مثال، می‌توانید تایمر را تنظیم کنید تا فقط 30 دقیقه در روز از فیس بوک استفاده کنید.

پس از رسیدن به حد مجاز، فیس بوک برای مدت باقی مانده در یک روز متوقف خواهد شد.

نحوه استفاده از ویژگیهای Apple Time Screen and App Limits: برای دستگاه Apple

نحوه استفاده از برنامه Digital Wellbeing Google برای تنظیم تایمرهای برنامه: برای دستگاه Android

تلفن خود را به اتاق خواب نبرید

تلفن و تابلیت خود را یک شب در اتاق دیگری بگذارید.

استراحت کنید و آرام باشید!

Flaticon Icon

Flaticon Icon

یک ساعت زنگ دار را در اتاق خواب قرار دهید.

مرحله اضافی: قانونی را تنظیم کنید که حداقل یک ساعت قبل از خواب به سمت گوشی نروید!

Byte Author Uploaded Image

انجام دهیم

شما از کدام استراتژی برای ایجاد مرزهای سالمتر با شبکه های اجتماعی استفاده خواهید کرد؟

Ready

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده