شما برای ساختن برند خود سخت کار کرده اید،

اکنون این شما هستید که باید با یادگیری مداوم اطمینان حاصل کنید که برند شخصی شما همچنان در حال رشد است.

Photo by Tim Mossholder on Unsplash Photo by Tim Mossholder on Unsplash

یادگیری مداوم به برند شخصی شما کمک می کند:

  •      • در حرفه خود با اهمیت و تاثیر گذار باشید

  •      • با تغییرات مداوم سازگار شوید

ارتباطات موثر برقرار کنید

Photo by Cytonn Photography on Unsplash Photo by Cytonn Photography on Unsplash
  • پیشروان صنعت و کسب و کار را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و از آنها بیاموزید.

  • برنامه‌های مشاوره‌ حرفه‌ای را از دست ندهید.

  • برنامه‌ی گوگل الرتس (Google Alerts) خود را بر روی افراد تأثیرگذار و واژگان تخصصی پیشه خود تنظیم کنید.

به هم دوره‌ای های خود تکیه کنید

با همکاران سابق خود در تماس باشید.

با آنها در مورد کارشان بپرسید و از آنها در مورد کار خود نظر بخواهید.

از همکاران فعلی بخواهید که کار شما را با بازخوردی صادقانه مرور کنند.

Photo by Duy Pham on Unsplash Photo by Duy Pham on Unsplash

:رسانه های اجتماعی و برند شما

Photo by inlytics on Unsplash Photo by inlytics on Unsplash

از رسانه های اجتماعی برای یادگیری و رشد مداوم خود استفاده کنید.

نکاتی را که آموخته اید و ممکن است برای مخاطبان شما مفید باشد به اشتراک بگذارید.

منابع خود را نیز به اشتراک بگذارید زیرا برجسته سازی دیگران اعتبار و روابط شما را تحکیم میکند.

سوال

حساب شبکه اجتماعی من خصوصی است بنابراین حضور و فعالیت من تاثیری بر برند شخصی من ندارد

انجام دهیم

تا زمانی که شما به یادگیری متمایل هستید، برند شخصی شما به رشد خود ادامه میدهد.

از شبکه خود یک شخص مناسب را شناسایی کنید و از او درخواست بازخورد درباره کار خود کنید. درنگ نکنید و تا پایان این هفته از طریق ایمیل یا تلفنی با او تماس برقرار کنید.

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده