معرفی نرم افزار

نرمافزار اکسل1 یک نرمافزار صفحه گسترده2 است که توسط شرکت مایکروسافت3 در بسته نرمافزاری آفیس4 تولید و ارائه میگردد.

ویرایش عنوان

برای اجرای نرمافزار راههای گوناگونی در انواع ویندوزها وجود دارد.

  • میتوان روی نام نرمافزار در منوی استارت یک بار کلیک کرد تا نرمافزار اجرا شود.

چگونه پروگرام را باز کنیم

روش های اجرا یا باز کردن پروگرام

  • میتوان نام نرمافزار را در منوی استارت جستوجو کرد و پس از یافتن نرمافزار یک بار روی آن کلیک کرد تا نرمافزار اجرا شود.

جستحوی نام پروگرام در سیرچ بار

  • همچنین در صورت اتصال به اینترنت میتوانید از قسمت جستوجو کاربرگ آماده مدنظر خود را جستوجو و از کاربرگهای آماده بیشتری استفاده کنید.

  • نرمافزارهای صفحه گسترده این امکان را فراهم می نمایند که دادهها را بصورت سطر و ستون وارد نمائید. بعد از وارد کردن دادهها عملیاتی نظیر محاسبات، مرتب سازی و فیلتر نمودن را روی آنها انجام داده، همچنین میتوان این دادهها را چاپ کرده و نمودارهایی بر اساس آنها ایجاد کرد. 

صفحه پروگرام

سوال

احمد میخواهد که پروگرام را باز کند از کدام روش ها میتواند برای باز کردن پروگرام استفاده کند؟

معرفی سلول ها

صفحه اصلی اکسل یک کاربرگ خالی است. این کاربرگ با خطوطی افقی و عمودی بصورت یک جدول بزرگ مشاهده میشود. هر خانه از این جدول یک سلول نام دارد. اطلاعاتی که برای تجزیه و تحلیل باید به اکسل وارد شوند، در سلولها نوشته میشوند.

صفحه آغازین برنامه

نام گذاری سلول ها

هر ستون اکسل با یک، دو و یا سه حرف لاتین نامگذاری شده است .نام ستونها در بالای آن نوشته شده است.

تغییر اندازه سلول ها

برای افزایش طول سلول C1 )  در واقع افزایش عرض ستون C( کافیست ماوس را روی خط ستون C برده تا شکل نشانگر ماوس به تغییر یابد. حالا کلیک کنید و نگه دارید و به چپ و راست بکشید تا طول سلول کم و زیاد شود و در اندازه مناسب کلیک را رها کنید.

با استفاده از علامه که در بالای ستون واقع است میتوانیم عرض حجره را تعیین کنیم.

معرفی پروگرام ورد

  • نرمافزار ورد توسط شرکت مایکروسافت در بسته نرمافزاری آفیس تولید و ارائه میگردد.

  • ازین پروگرام در بخش های مختلفی استفاده میشود و کاربرد بسیاری دارد.

  • ما میتوانیم که از این پروگرام برای ساختن یک بایت نیز استفاده کنیم.

معرفی صفحه ورد

Home معرفی اجرای صفحه

سوال

پروگرام ورد توسط کدام شرکت تولید میشود

انجام دهیم

پروگرام ها را باز کنید و اولین بایت خود را ایجاد کنید!

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده