همه ما در این شرایط بوده‌ایم

شما هفته ها در مورد این امتحان اطلاع داشتید اما شما احساس آمادگی نمی کنید.

Byte Author Uploaded Image

این امتحان فقط آزمایش دانش شما نیست ، بلکه مهارت های مطالعه شما را نیز آزمایش می کند. مانند هر مهارت ، ما همیشه می توانیم راه هایی برای پیشرفت پیدا کنیم.

  1. با دانستن آنچه می خواهید به انجام برسانید انگیزه خود را حفظ کنید.

  2. درک کنید که چرا مطالعه بسیار چالش برانگیز است (منحنی فراموشی!).

  3. بین تمرین خود فاصله بدهید تا آنچه را که برای روز مهمی لازم دارید بهتر به خاطر آورید و حفظ کنید.

انگیزه

ما وقتی چیزی را به وضوح بفهمیم که چطور به ما کمک می کند ، سرمایه گذاری بیشتری بر روی آن می کنیم.

Flaticon Icon اهداف مشخصی تعیین کنید تا انگیزه و تمرکز خود را بر روی تصویر بزرگتر حفظ کنید.

"دستیابی به این امتحان GPA من را بهبود می بخشد و به من کمک می کند تا سال آینده وارد برنامه مورد نظر شوم."

"گرفتن نمرات بالای 80٪ به من این امکان را می دهد که در سمستر آینده صنف بسیار بالاتری داشته باشم که واقعاً به آن علاقه دارم."

Flaticon Icon با نوشتن هدف، خود را متعهد کنید. هدف خود را با یک دوست ، همصنفی یا همکار خود به اشتراک بگذارید. وقتی ما اهداف خود را با صدای بلند می گوییم ، می توانیم خود را مسئول بدانیم.

منحنی فراموشی

آیا تا به حال واقعیت و یا مفکوره جالبی را یاد گرفته اید که گویا بلافاصله فراموشش کرده باشید؟

علم حافظه تخمین می زند که ما بیش از این فراموش می کنیم:

  • 50٪ محتوای جدید را در یک ساعت

  • 66٪ تا روز بعد

  • 90٪ در پایان ماه

واضح است که ما برای یادآوری بهتر اطلاعات باید قدم های عمدی برداریم.

سوال

تمرین بازیابی! پس از یادگیری اطلاعات جدید ، همان اطلاعات را چقدر در یک روز فراموش میکنیم؟

بازیابی فاصله ای و یادآوری

از اضافه بار کردن حافظه خود داری کنید: برنامه ریزی برای ساعت ها برای یک تست می تواند مثمر ثمر باشد اما منحنی فراموش کردن واقعی است.

ما نمی توانیم یکباره همه چیز را بیاد بیاورم و تمام وقت خود را بخاطر زیاد آوری سپری کنیم بخاطر وقت ضایع میشود.

Byte Author Uploaded Image در عوض ، به صورت بخش بخش و با استراحت بین جلسات مطالعه کنید. به دو گام به جلو (مرور محتوای جدید) و یک قدم به عقب (بازیابی مطالب قدیمی) فکر کنید.

این به معنای بازخوانی نیست ، بازیابی به معنای تمرینِ یافتن اطلاعات در حافظه ما و بیرون آوردن آنها است.

هرچه پیشتر از تمرین بازیابی ، فاصله بگیرید، به همان اندازه مغز شما قادر به یادآوری مجدد آن در صورت نیاز میباشد.

سوال

تمرین یادآوری! پس از خواندن این بایت، چه قدر از اطلاعات را در طول یک روز فراموش می‌کنیم‌؟

انجام دهیم

قبل از این که مطالعه را برای امتحان بعدی آغاز کنید ، ابتدا یک قدم به عقب بردارید و به مهارت مطالعه فکر کنید.

  1. اهداف ما را مسئول و انگیزه می دهند. به دوست خود بگویید چرا می خواهید آن تست را آس کنید یا آن را در جایی بنویسید که آن را ببینید.

  2. یادآوری سخت است! مانند ورزش کردن برای عضله سازی ، شما ضرورت دارید این مهارت را تمرین کنید.

  3. هدف از مطالعه بازیابی اطلاعات و بیرون آوردن آنها در هنگام نیاز است. شما باید در حین مطالعه و تمرین به مرور زمان بازیابی اطلاعات را تمرین کنید!

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده