دنیای ما بیشتر از پیش بهم پیوسته است.

ما با دوستان، خانواده ها و غریبه های آنلاین از سراسر جهان صحبت می کنیم. شرکت‌ها در سطح جهان کار می کنند و بسیاری از افراد برای فرصت های جدید مهاجرت می کنند.

نتیجه؟ جوامع متنوع تر از هر زمان دیگری!

آگاهی فرهنگی کلید کار، بازی و همکاری موثر با افرادی از سایر زمینه ها است.

Photo by Artem Beliaikin on Unsplash Photo by Artem Beliaikin on Unsplash

آگاهی فرهنگی چیست؟

آگاهی فرهنگی که به آن آگاهی بین فرهنگی نیز گفته می شود، آگاهی و حساسیت نسبت به عقاید، ادیان، قومیت ها، ارزش ها و عملکردهای فرهنگ های مختلف است.

به بیان ساده، آگاهی فرهنگی عبارت از حفظ ذهن آزاد نسبت به تفاوت های فرهنگی است.

Photo by mostafa meraji on Unsplash Photo by mostafa meraji on Unsplash

سوال

وقتی تام دید چند بازدید کننده خارجی با دستان خویش غذا می خورند، فکر کرد که این کار اشتباه است. آیا تام آگاهی فرهنگی کافی دارد؟

چرا آگاهی فرهنگی مهم است؟

اینکه مردم چگونه فرهنگهای مختلف را درک می کنند، رفتار ما و نحوه پاسخگویی ما به دیگران را شکل می دهد.

آگاهی فرهنگی می تواند همکاری و ایجاد روابط را تسهیل کند.

عدم آگاهی فرهنگی می تواند منجر به ارتباط نادرست، درگیری و فرصت های از دست رفته شود.

سوال

درست یا غلط: برای کسی که در یک موسسه بین المللی کار نمی کند و قصد سفر به خارج از کشور را ندارد، دانش آگاهی فرهنگی لازم نیست.

چک لیست برای تشدید آگاهی فرهنگی

آگاهی بیشتر از نظر فرهنگی مهارتی است که می تواند از طریق تمرین روزانه پیشرفت کند.

این فعالیت ها را برای ایجاد آگاهی فرهنگی خود به پایان برسانید!

 • یک زبان خارجی یاد بگیرید

 • از یک نمایشگاه بازدید کنید تا با فرهنگ دیگری آشنا شوید

 • کتابی را که توسط یک نویسنده خارجی نوشته شده بخوانید

  Flaticon Icon

 • اگر بودجه شما اجازه می دهد سفر یا تحصیل در خارج از کشور انجام دهید

 • درباره تعطیلاتی که در کشور دیگری جشن گرفته می شود اطلاعات کسب کنید

 • با شخصی با پیشینه فرهنگی متفاوت دوست شوید

  Flaticon Icon

 • فیلم خارجی ببینید

 • در رستورانی غذا بخورید که از کشور دیگری غذا سرو می کند

 • درباره تاریخچه بخشی دیگر از جهان بخوانید

Flaticon Icon

 • نحوه زندگی مردم از فرهنگ های مختلف را مشاهده کنید

 • در مورد جغرافیای مکانی که قبلاً آنجا نرفته‌اید اطلاعات کسب کنید

 • به سبک لباسی که مردم در کشوری دیگر می پوشند نگاه کنید

Flaticon Icon

چند توصیه کوتاه

 • به یاد داشته باشید: همیشه چیزهای بیشتری برای یادگیری وجود دارد

در گذشته، در طول تاریخ، بشر به اندازه ما در معرض فرهنگهای دیگر نبوده است. این ممکن است باعث شود شما احساس کنید که در مورد فرهنگ های دیگر شناخت کافی دارید. اما آنچه می دانید می تواند فقط یک نوک کوه یخ باشد. هرچه بیشتر سعی کنید فرهنگ دیگری را درک کنید، تفاوت های ظریف بیشتری را مشاهده خواهید کرد.

Flaticon Icon

 • قضاوت نکنید

ممکن است با یادگیری فرهنگ های دیگر به قضاوت هایی تمایل کنید. حتماً به یاد داشته باشید: هیچ درست یا غلطی وجود ندارد، فرهنگ ها فقط متفاوت هستند. فرهنگ شما از فرهنگ دیگری بهتر نیست ، بلکه فقط چیزی است که برای شما آشنا است.

Flaticon Icon

 • ببینید دیگران چه می کنند

وقتی در یک وضعیت فرهنگی قرار دارید که ناآشنا است، مشاهده نحوه رفتار مردم محلی می تواند تصویری از هنجارهای فرهنگی آنها را به شما ارائه دهد. رفتارهای آنها را دنبال کنید. و اگر با چیزی روبرو شدید که کاملاً درک نمی کنید، بپرسید!

Flaticon Icon

سوال

چه عواملی اختلافات فرهنگی را شکل می دهد؟

انجام دهیم

این را نباید انکار کنیم: ما در جهانی بهم پیوسته زندگی می کنیم.

پذیرش تنوع با یک ذهنیت بدون قضاوت کلید توسعه آگاهی فرهنگی و ایجاد روابط شخصی و شغلی قوی تر در میان فرهنگ ها است.

Byte Author Uploaded Image

کدام تاکتیک ها را از چک لیست بالا امتحان می کنید؟

با ۲ تا همین هفته شروع کنید!

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده