څه شی دی چې تاسو واقعیا ترلاسه کول غواړئ؟ ستاسو د راتلونکي لپاره ستاسو خوبونه څه دي؟

Byte Author Uploaded Image

که چیری تاسی مطمین نه یاست هيڅ خبره نه ده ! دغه معلومات به ستاسوسره د خپل راتلونکی ۵ کلن پلان په ټاکلو کښی او خپل اهداف ته په رسیدو کښی مرسته وکړی.

ځپل هدف ټاکل او هدف ترلاسه کولو لپاره یو پلان جوړول ستاسو سره د خپل پرمختګ تعقیبولو کښی مرسته کوی . لاندی ځینی ټکی دی چی ستاسو سره په پنځه کلن پلان کی کومک کوی.

لومړی ګام

راتلونکی لویی ګټی پّ نظر کی ونیسی

تاسو خپل ژوند ۵ کاله وروسته څه ډول غواړی؟ ستاسو لپاره څه مهم دي؟

لاندی کتګوری باید په خپل فکر کښی ولری.

 • مسلک

 • تعلیم

 • فامیل

 • صحت

 • سفر

دا یوازې د کټګوریو ځینې مثالونه دي. ممکن نور هم وي چې تاسو سره ډیر تړاو لري.

یو څه وخت د خپل ځان سره فکر وکړی هرهغه څه چی مو د خپل راتلونکی لپاره مو په ذهن کی راځی د کاغذ پر مخ یی ولیکی . وروسته مو دغه لړلیک را لنډکړی او ترټولو مهمنقاط په سلسله سره له لوړه تر لاندی ولیکی.

Quiz

څو دانی پنځه کلن اهداف باید تاسی جوړکړی ؟

دوهم قدم

په دوهم قدم کی څو برخی یی کړی

خپلی موخی ته په ښه توګه د رسید لو لپاره د هر غټ هدف لپآره کوچنی اهداف وټاکی.

Byte Author Uploaded Image

خپل ۵ کلن هدف کوچني ته مات کړئ ترڅو تاسو په لاره کې وساتئ. له ځانه لاندې پوښتنه وکړئ:

خپل پنځه کلن هدف ته د رسیدو لپاره زه باید د یوه کال، ۶ میاشتی، یوی میاشتی او د یوی هفتی پّجریان کښی څه باید وکړم؟

ډاډ ترلاسه کړی چی ستسو هر کوچنی هدف د غټ هدف سره تړاو لری . د مثال په ډول: ستاسړ د یړی اړړنی پلان تاسی د میاشتی پلان ته د رسیدو کومک کوی . د یوی میاشتی پلان تاسو د کلنی پلان هدف ترلاسه کولو کومک کوی او دغسی مخته ...

مثال

۵ کلن هدف: د ارواپوهنی په برخه کی د ماسټر سند ترلاسه کول.

۱ کلن هدف: ماسټری پروګرام ته ثبت نام کول .

۶ کلن هدف: د داخلی لپاره تول اړین اسناد اماده کول .

۱ میاشتنی هدف: د ارواپوهنی د څیړنی موضوع په نښه کول اوپه هغو کښی غوره ۳ دانی انتخابږل.

یوی هفتی هدف: په پوهنتون کښی د ارواپوهنی څانګی سره تماس نیول .

Quiz

که ستاسو ۵ کلن هدف د میراتھن چلول وي، نو لاندې کوم یو مناسب ۱ کلن هدف دی؟

دریم قدم

 همدغی تګلاری ته ړوام ورکول

تاسی خپل ځان تهخ اهداف ټاکلی دی او هغه مو په کوچنی ټوټو ویشلی دی . اوس یی وخت دی چی فکر وکړی چی څنګه په همدغه ډول ادامه ورکړی . لاندی ځینی نظرونه دی.

Byte Author Uploaded Image

 • اهداف او هغه ترسره کولولپاره  ټاکلی وختونه په  Excel spreadsheet کی جوړوه.

 • خپل اهداف پریو کاغذ ولیکی او هغه په کورکی د یخچال د دروازی پر مخ ونښلوی چی پهیاد مو وی هر ورځ.

 • د دوستانو یا خپلوانو له جملی څخه کوم کس وټاکی چی ستاسی سره کومک وکړی او ستاسی جوابګویه ملګری وی.

 • د موخو د تعقیبولو اپ دانلوډ کړي.

 • یو لیدبورد جوړ کړۍ او وښایاست چي هره ورځ یی بیا تاسي وکورۍ

 • ·           په جنتره کی میاشتنی او کلنی یاداښت وټاکی.

ممکن ده چی د خپل هدف څخه ليری سی او د هدف لید له لاسه ورکی نو باید یو پلان جوړ کړی چی تاسو خپل په هدف باندی پاته کی او هدف ته د رسیدو لپاره ستاسو سره کومک وکړی .

Quiz

لاندی کوم یو په هدف باندی د پاتی کیدو ښه لاره ده؟

په ذهن کې ساتلو شیان

کیدای سی چی تاسی د خنډونوسره مخ سی. په ژوند کښی ټولی چار ید پلان مطابق نه ترسره کیزی او ډیر وخت د مشکلاتو سره مخامخ کیزی . په داسی حال کی باید خپل پلان ته د حالاتو مطابق سمون ورکړی . چی هدف ته د رسیدو لپاره مو خپلی چاری دوام ومومی.

په پلان کی تغیر راتلای شی. بعضی وخت د چارو لومړیتوب تغیر وکړی کیدای سی چی پلان د جوړولو په وخت کی ستاسو لپاره ترفیع اخیستل اول لومړیتوب درلود خو د وخت په تیریدوسره تاسو دا پریکړه وکړه چی د ترفیع اخیستلو پر ځای غواړی چی مکتب یا پوهنتون ته ته بیرته ادامه ورکړی . دا هم صحیح ده ! که مو د یوی موخی ته د رسیدو ضرورت کم شی چی دا موخه یا واړوی یا پریږدی . خپل پلان  د ضرورت او حالاتو مطابق جوړ کړي .

اقدام وکړه

Photo by Sergey Tarasov on Unsplash

لنډیز! د خپل ۵ کلن راتلونکی اهداف ټاکل د خپل راتلونکی لپاره د یوه لارښوود د لرلو په مثال ده . کم چی تاسو ته واضع اهداف په نښه کوی او د پرمختګ په لاره کی مرسته درسره کوی .

یو څو دقیقی د خپل ۵ کلن اهداف په اړه فکر وکړی کوم چی تاسی یی غواړی لاسته یی راوړی . کوم کار دی چی په دغه  اوونی کښی په سرته رسولو سره خپل راتلونکی هدف ته رسیدلو کښی مرسته درسره کوی.

License:

Your feedback matters to us.

دغې درس ما سره مرسته وکړه تر څو موضوع په ښه توګه زده کړم

Get support to take action on this Byte