woman with love shouldn't hurt written on her back Photo by Sydney Sims on Unsplash

خشونت خانگی فقط رفتار تهاجم آمیز بدنی نیست. خشونت خانگی می تواند لفظی، عاطفی، مالی، جنسی و یا هر نوع رفتاری باشد که با هدف مرعوب كردن و تحت نفوذ درآوردن انجام بشود.

خشونت خانگی می تواند آشکار باشد و یا خیلی با ظرافت انجام شود.

هرکسی می تواند قربانی خشونت خانگی شود، صرف نظر از این که چه جنسیت، نژاد، موقعیت مالی ، سنی، دینی و یا چه تحصیلاتی داشته باشد.

چرخه ی رابطه ی ناسالم

Cycle of violence: tension builds, abuse takes place, apologies, excuses, amends

سوء رفتار در رابطه یک چرخه ی شناخته شده را دنبال می کند:

 • خشونتی که آمیخته با معذرت خواهی است و وعده ی توقف آن در آینده را می دهد.

 • منزوی کردن قربانی خشونت از دریافت هرگونه حمایت مانند حمایت خانواده، دوستان، یا محل کار

 • القای حس گناه به قربانی به خاطر احساسات و رفتارش و یا درخواستش برای تمام شدن خشونت

آزار بدنی

woman with bruised eye

آزار بدنی شامل رفتارهایی از این قبیل است:

 • کتک زدن

 • هل دادن

 • لگد زدن

 • پرت کردن اشیاء

 • مجبور کردن شما به انجام کاری

 • خشونت بدنی با هدف مرعوب کردن

لازم نیست که  این رفتارها منجر به جراحت بزرگی شود تا مصداق سوء رفتار بدنی تلقی گردد.

آزار عاطفی

Woman crying and saying I guess this is all my fault.

آزار عاطفی شامل رفتارهایی از این قبیل است:

 • تحقیر کردن

 • انتقاد کردن

 • کنترل کردن

 • القای حس شرم

 • شماتت کردن

 • بی اعتنایی به نیازهای عاطفی

 • ایجاد بحران میان شما و عزیزان و دوستانتان

آزار عاطفی معمولا تشخیص داده نمی شود چرا که می تواند شبیه به یک رابطه ی صرفا بد باشد.

آزار کلامی

woman swearing

آزار کلامی شامل این قبیل حرفهاست:

 • توهين کردن  و فحش دادن

 • کوچک شمردن نظرات و احساسات شما

 • القای حس جنون به شما

 • تهدید کردن

 • بی اعتنایی کردن یا خودداری از حرف زدن با شما

 • حرف زدن با لحن تحقیرآمیز

آزار کلامی می تواند به شکل شوخی کردن به نظر برسد.

آزار مالی

counting cash

آزار مالی شامل رفتارهای از این قبیل است:

 • پول توجیبی  دادن به شما

 • ممنوع کردن کارکردن برای شما

 • مخفی کردن پول

 • دزدیدن مدارک هویتی شما

 • جلوی دسترسی شما به حساب بانکی تان را گرفتن

 • از شما گزارش مالی خواستن برای هر پولی که خرج کرده اید

 • طولانی کردن پروسه ی طلاق به منظور هزینه دار کردن آن برای شما

آزار مالی در 99 درصد خشونت های خانگی اتفاق می افتد.

آزار جنسی

A graphic explaining the definition of sexual assault

آزار جنسی شامل هرکدام از رفتارهای این چنینی است که بدون رضایت شما انجام شود:

 • لمس کردن بدن شما

 • دخول در هرجای بدن

 • نشان دادن تصاویر سکسی بدون درخواست شما

شرایط پر خطر و احساسات ضد و نقیض که معمولا همراه با آزار جنسی هستند می تواند ایجاد پیوستگی آمیخته با تروما میان فرد آزار دیده و فرد آزاردهنده کند و بیرون رفتن از رابطه را بسیار سخت سازد.

!دریافت خود را امتحان کنید

Flaticon Icon فرد مورد علاقه شما در نگاه اول به نظر می رسید نیمه ی گمشده ی شما باشد. او به شما توجه می کرد، مهربان و صبور بود و به شما برای برقراری رابطه ی جنسی فشاری وارد نمی کرد.

Flaticon Icon حدود دو هفته بعد از آغاز رابطه او شروع به فرستادن لینک سایت های پورنوگرافیک به شما کرد. شما به او گفتید که این لینک ها را نفرستد و او شما را متهم به این کرد که فرد اُملی هستید.

شما خجالت زده اید اما فکر می کنید که او درست می گوید.

Flaticon Icon حدود شش هفته بعد از شروع رابطه، او شروع به فرستادن عکس هایی از خودش می کند که شما درخواست نکرده اید. متوجه می شوید که وقتی با دوستانش ملاقات می کنید او شما را مسخره می کند.

وقتی سعی می کنید با او در این مورد حرف بزنید، شما را شماتت می کند که زیادی حساس اید. شما حس می کنید که گیج شده اید اما سعی می کنید که از آن ماجرای بزرگی درست نکنید.  

ازآن گذشته، شاید فقط او روز بدی را داشته است. ضمنا، اگر به شما اهمیتی نمی داد، شما را به این همه جای هیجان انگیز نمی برد!

Flaticon Icon حدود هشت هفته بعد از شروع شدن رابطه ، او هنوز برای شما عکس هایی که درخواست نکرده اید می فرستد و شما را مسخره می کند.

او همچنین شروع می کند به نظر دادن در مورد این که از زمانی که شما را ملاقات کرده وزنتان زیاد شده و این که لازم است شما رژیم لاغری بگیرید.

می گوید که فردی که قبلا با او رابطه داشته می خواهد که دوباره با او وارد رابطه شود و مدام به تلفن اش زنگ می زند... اما شما نباید نگران باشید برای این که علیرغم این که دارید چاق می شوید همچنان زیبا هستید.

شما می خواهید که خودتان را قایم کنید اما تصمیم می گیرید که به شدت ورزش کنید تا وزنتان کم شود.

Flaticon Icon دیشب شما سومین ماه با هم بودنتان را جشن گرفتید.

فرد مورد علاقه تان الکل نوشید و مست شد و با هم دعوا کردید چرا که او گفت که به اندازه ی کافی با هم وقت نمی گذرانید.

او سر شما داد زد و هل تان داد، اما رد کبودی روی بدن شما نگذاشت.

شما این طور توجیه اش می کنید که او منظور بدی نداشت. او فقط بیش از حد الکل نوشیده بود. این که روز بعد برای شما گل فرستاد ثابت می کند که بسیار متاسف است.

Quiz

سوال: این داستان مصداق خشونت خانگی است یا رابطه ی بد؟

انجام دهیم

6 rainbow arrows pointing down

اگر شما در معرض خشونت خانگی هستید می توانید این کارها را انجام دهید:

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte