آیا در لیست کار‌هایی که می‌خواهید انجام دهید، چیزی وجود دارد که به نظر می‌آید هرگز نمی‌توانید انجامش دهید؟ آیا با وقت بیشتر می‌توانید آن را انجام دهید؟

واقعیت این است که ما وقت بیشتری نخواهیم داشت، اما می‌توانیم از فرصتی که داریم بهتر استفاده کنیم.

راه‌حل این است که مطمئن شویم بیشتر وقت‌مان را بر روی کار‌های مهم می‌گذرانیم و کم تر روی کار‌های کم اهمیتی که فوری به نظر میرسند.

Photo by Harry Sandhu on Unsplash

کارهای فوری چه می‌باشند؟

کار‌های فوری، وظایفی هستند که احساس می‌شود باید همین حالا انجام داده شوند و مهلت کمی برای انجام دادنشان است.

مانند:

  • یک تماس تلفنی. گوشی شما دارد زنگ می‌خورد و شما می‌بایست جواب دهید!

  • خانه من آتش گرفته. همه چیز در حال سوختن است! باید به سرعت خاموشش کنیم.

  • مهلت پرداخت اجاره فرداست. باید زودتر بهای اجاره را پرداخت کنم.

Byte Author Uploaded Image

فشار زمانی در کاری که فوری نیست، کمتر حس می‌شود.

برای مثال: ورزش کردن، کتاب خواندن یا مرتب کردن اتاق‌تان

Quiz

کدام یک از موارد زیر فوری محسوب می‌شوند؟

چه چیزی یک کار یا وظیفه را مهم می‌کند؟

Byte Author Uploaded Image

وظایف مهم ما را به اهدافمان نزدیک تر می‌کند. از آنجا که ما اهداف گوناگونی داریم، آنچه که برای هر یک از ما مهم است می‌تواند متفاوت باشد.

برای مثال، اگر هدف شما این باشد که در شغلتان پیشرفت کنید، درخواست بازخورد از رئیستان خیلی مهم می‌شود.

یا اگر برای شما خیلی مهم است که باغچه زیبایی داشته باشید، وقت گذاشتن بر روی حیاطتان مهم می‌شود.

اما اگر این‌ها هدف اصلی شما نمی‌باشند، خیلی برای شما مهم نیستند.

آیا مهم است؟ یا فقط فوری؟

به دلیل فشار زمانی کارهای فوری، ممکن است احساس کنیم که همین حالا باید آنها را انجام دهیم.

اما اگر حواسمان نباشد، می‌توانیم تمام وقت‌مان را صرف کار‌های فوری بکنیم که ما را به اهدافتان نزدیک تر نمی‌کنند.

برای استفاده بیشتر از وقت خود:

۱. وقت خود را به کارهای فوری و مهم متمرکز کنید.

۲. سپس، بر روی کارهایی که مهم هستند اما فوری نیستند، وقت بگذارید.

۳. اگر وقتی باقی ماند، می‌توانید وقت‌تان را بر روی کار‌هایی که فوری ولی کمتر مهم هستند متمرکز کنید.

وقت گذاشتن روی کار‌های مهم اما غیر فوری کلید موفقیت بلند مدت است.

Byte Author Uploaded Image

این را در نظر بگیرید

مرتضی هدفش این است که یک کسب و کار اینترنتی باز کند. کار‌های زیادی در لیست انجام دادن دارد:

  • از دوستش در مورد کسب و کار اینترنتی‌اش بپرسد

  • از مشتری‌هایش در مورد خواسته‌هایشان بپرسد

  • در دوره آموزشی راه‌اندازی کسب و کار اینترنتی ثبت نام کند.

  • در مورد کسب و کار‌های دیگر تحقیق کند

او مطمئنم نیست که با کدام کار شروع کند. کدام یک از کار‌های زیر هم فوری و هم مهم می‌باشد؟ آن کاری است که مرتضی باید با آن شروع کند.

Quiz

مرتضی کدام کار را باید اول انجام دهد؟

انجام دهیم

ما هرگز در طول شبانه روز بیش از 24 ساعت وقت نخواهیم داشت، اما می توانیم با دقت بیشتری از وقت خود برای رسیدن بهتر به اهداف خود استفاده کنیم.

امروز، به لیست کارهای خود نگاه کنید. برای هر مورد، از خود بپرسید:

آیا مهم است؟ آیا فوری است؟

سپس لیست خود را دوباره مرتب کنید. آخر هفته کمی تامل کنید و ببینید آیا از وقتتان بهینه تر استفاده کرده‌اید؟

Byte Author Uploaded Image

License:

Your feedback matters to us.

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

Get support to take action on this Byte