شما چگونه از یک مکان به مکان دیگر میروید؟

آیا تا به حال راه خود را گم کرده اید؟

Photo by Aron Visuals on Unsplash عکس از Aron Visuals از وبسایت آنسپلش

این بایت با همکاری sisters of service ساخته شده.

ویرایش عنوان

روزانه از چه طریقی بیشتر رفت و آمد میکنید؟

 1. پیاده روی

  Flaticon Icon

 2. دوچرخه

  Flaticon Icon

 3. موتور سیکلت

  Flaticon Icon

 4. ماشین

  Flaticon Icon

 5. اتوبوس

  Flaticon Icon

 6. مترو یا قطار

  Flaticon Icon

 7. فرابر (قایق یا کشتی مسافر بری)

  Flaticon Icon

چگونه راه خود را پیدا کنیم

به دنبال نشانه ها بگردید.

 • برای مثال در یک ایستگاه اتوبوس یک تابلو وجود دارد که ساعات رفت و آمد هر خط اتوبوس در آن ایستگاه را نوشته است.

همچنین میتواند یک نقشه وجود داشته باشد که نشان بدهد هر خط اتوبوس از کجا میگذرد؟

Photo by Dele Oke on Unsplash عکس از Dele Oke از وبسایت آنسپلش

راهنمایی بگیرید.

 • از مسئول حمل و نقل یا وب سایت شرکت حمل و نقل می‌توانید کمک بخواهید.

چگونه یک جدول زمانی را بخوانیم؟

در قسمت بالا و در داخل خانه‌های سبز، شماره ایستگاه به همراه نام خیابان یا مکان ایستگاه نوشته شده است و در پایین زمانی که اتوبوس به هر ایستگاه می‌رسد.

برنامه‌های گوشی

یک گوشی هوشمند امکانات زیادی را به شما برای برنامه‌ریزی سفرتان می‌دهد.

از برنامه رایگان گوگل مپس برای پیدا کردن راه خود استفاده کنید.

از برنامه one bus away نیز میتوانید استفاده کنید.

انجام دهیم

یکی از دو برنامه پیشنهاد شده را باز کنید و برای سفر بعدی خود برنامه ریزی کنید!

Driving Lets Go GIF by Apple TV+

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte