تفکر انتقادی ...

 • یک طبیب علائم بیمار را ارزیابی کرده و داروی مناسب را برای او تجویز می کند.

 • مدیر یک پروژه در ساخت و ساز ، موادی را انتخاب می کند که برای شغل او مناسب باشد.

 • یک وکیل مدارک را بررسی می کند ، و برای پیروزی در محکمه استراتژی ارائه می دهد.

طبیب ، مدیر پروژه ، و وکیل همه اینها از تفکر انتقادی استفاده کرده اند تا راه حل هایی برای این سناریوها ارائه دهند.

اما این چیست؟ Flaticon Icon تفکر انتقادی توانایی است، برای تجزیه و تحلیل حقایق و اطلاعات به منظور تشکیل نتیجه گیری درباره یک موضوع یا سوال .

5 مر حله تفکر انتقادی وجود دارد :

 1. سوال یا موضوع را شناسایی کنید.

 2. اطلاعات مربوطه را جمع آوری کنید.

 3. گزینه های جایگزین را شناسایی کنید.

 4. پیامد ها را در نظر بگیرید.

 5. منطقی ترین نتیجه را انتخاب کنید.

LeVar Burton pointing to his head & nodding

حنا و داکتر جدید وی

این حنا است:

Flaticon Icon

 • حنا به تازگی به بازار رفت برای داکتر دندان جدید.

 • داکتر دندان A درست در سرک است ، بنابراین این بهترین انتخاب او است.

 • داکتر دندان B چند کیلومتر دورتر است ، اما همچنان انتخابی خوبی است.

 • او از اهمیت داکتر دندان خوبی آگاه است و میخواهد شخصی را انتخاب کند کی برای او مناسب باشد.

 • او از مهارت های تفکر انتقادی خود برای تصمیم گیری استفاده خواهد کرد.

1. سوال یا موضوع را شناسایی کنید

برای شروع روند تفکر انتقادی از خود بپرسید" چه چیزی از من خواسته می شود چه چیزی را باور کنم یا قبول کنم؟"

A Spongebob character opening a briefcase with the words

در این مرحله:

 • منظور یا هدف خود را مشخص کنید.

 • سوال را بر اساس مسٔله ای که با آن روبرو هستید توسعه دهید.

 • دقیق باشید: یافتن راه حل برای مسٔله باریک تر آسان تر است.

مثال:

Flaticon Icon هدف حنا انتخاب داکتر دندان مناسب با نیاز های او است.

2.اطلاعات مربوطه را جمع آوری کنید

دوم ، از خود بپرسید "چه شواهدی از این موقعیت حمایت می کند؟"

در این مرحله میتوانید:

 • درباره مقام آنلاین تحقیق کنید.

 • کتابی را در مورد موضوع بخوانید.

 • از یک متخصصی در این زمینه سوال کنید.

A girl in a library looking through a magnifying glass

مثال:

Flaticon Icon برای تحقیق در مورد داکتر دندان A و B ، حنا :

 • نظریات بیماران را در ویب سایت داکتران دندان جستجو کرد.

 • از دوستان خود در مورد داکتران دندان سوال کرد، زیرا آنها در آنجا بیمار بوده اند.

 • در مورد اعتبار هر دو داکتران دندان تحقیق کرد.

 • درباره خدمات ارائه شده تحقیق کرد.

3.گزینه های جایگزین را شناسایی کنید

سوم ، از خود بپرسید " آیا می توان این شواهد را متفاوت تفسیر کرد ؟"

Homer Simpson telling Lisa,

در این مرحله از خود بپرسید:

 • آیا این تفسیر منطقی است؟

 • من چه فرضیاتی ارائه دادم؟

 • آیا تعصبی وجود داشت؟

 • آیا من دیدگاه های دیگری را در نظر گرفتم؟

مثال: Flaticon Icon حنا دریافت که ممکن است در ویب سایت های داکتران دندان تعصب وجود داشته باشد، بنابراین او :

 • نظریات بیماران را در ویب سایت شخص سوم جستجو کرد.

4.پیامد ها را در نظر بگیرید

چهارم، از خود بپرسید "هر طرف چه نوع پیامد های دارد؟"

در این مرحله می توانید:

 • نتایج مثبت و منفی هر انتخاب را ارزیابی کنید.

 • تأثیرات کوتاه مدت و دراز مدت را تعیین کنید.

A pros and cons list

مثال

Flaticon Icon حنا تهیه کرد لیست های از جوانب مثبت و منفی برای داکتر A (اول) و داکتر B (دوم) :

جوانب مثبت داکتر A

 • نزدیک به خانه

 • ساعات طولانی کار

 • نظریات خوب

جوانب مثبت داکتر B

 • پرسنل مهربان

 • داکتر با تجربه

 • نظریات خوب

جوانب منفی داکتر A

 • تازه فارغ از مکتب

 • تلویزیون در اتاق انتظار وجود ندارد

 • فقط یک داکتر دندان در محل کار است

جوانب منفی داکتر B

 • دورتر از خانه

 • ساعات کوتاه کار

 • دفتر خیلی تمیز نیست

5.منطقی ترین نتیجه را انتخاب کنید

از خود بپرسید، "منطقی ترین نتیجه چیست؟"

در این مرحله:

 • نتیجه گیری های مختلفی را که ممکن است شناسایی کنید.

 • در صورت وجود گزینه ای که فکر می کنید بیشترین اطلاعات حمایتی را دارد، انتخاب کنید.

 • یک برنامه عملیاتی را اجرا کنید و در صورت لزوم تنظیماتی را انجام دهید.

مثال:

Flaticon Icon بر اساس تحقیقات و لیست های خود ، حنا داکتر دندان (اول) A را انتخاب کرد.

 • او بر اساس بررسی ها باور داشت که داکتر (اولی) A کاملا آموزش دیده است.

 • مکان کار و ساعات کاری برای او راحت تر از داکتر دندان (دوم) B است.

انتخاب کنید چه کسی به نظر شما بهترین متفکر انتقادی است

نیک، صوفیا و دانیل همه تبلیغات تجاری مشابهی را با یک چای جدید برای کاهش وزن مشاهده کردند.

جاوید

 • Flaticon Icon بازارگان ادعا کرد این محصول طبیعی است، و او فقط علاقه دارد تا از محصولات طبیعی استفاده کند.

 • بازیگر تبلیغات بازارگانی الگو او بود، بنابراین فکر می کند محصول باید نتیجه دهد.

 • او به بررسی های آنلاین می پرداخت، و همه بررسی ها و نظریات های خوبی بودند.

 • جاویر محصول را خریداری کرد

مینا

 • Flaticon Icon او به طور آنلاین درباره محصول و مواد تشکیل دهنده آن تحقیق کرد.

 • وی از داکتر خود پرسید که آیا این محصول می تواند به کاهش وزن کمک کند.

 • او به دنبال عوارض جانبی و فواید بالقوه آن محصول بود.

 • او تصمیم گرفت که عوارض جانبی بالقوه آن بیشتر از فواید آن است و آن محصول را خریداری نکرد

مسعود Flaticon Icon هم اتاقی او این محصول را امتحان کرد و واکنش آلرژیک نشان داد، بنابراین فکر کرد که محصول برایش نتیجه بدی خواهد داشت

 • او فقط عوارض جانبی محصول را جستجو کرد.

 • او به گفته های دیگران نیز توجه کرد که گفتند پول خود را هدر نده.

 • میلو محصول را خریداری نکرد

Quiz

چه کسی بهترین متفکر انتقادی است

انجام دهیم

A cycle summarizing the 5 stages of critical thinking

اکنون که با 5 مرحله تفکر انتقادی آشنا شدید:

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte