• دولت سازی

 • توسعه و پیشرفت اقتصادی یا توسعه سکتور خصوصی و پالسی های کار آفرینی در جامعه

 • ادامه تحصیلات عالی و بدست اوردن موفقیت ها

 • حق ازادی بیان رفع تبعیض و تساوی حقوق

 • زمینه سازی برای فعالیت و حقوق زنان در جامعه و همچنان حمایت از دست اورد های زنان طی 20سال اخیر

دولت سازی و ایجاد امنیت سرتاسری و پایدار

تأمین صلح و امنیت پایدار، به دو محورِ دولت کارآمد و ملت متحد نیاز دارد.

فردی که برای رهبری انتخاب میگردد باید به انتخاب مردم همان جامعه بوده و شخصی باید انتخاب گردد که شایستگی رهبریت یک مملکت را داشته باشد.

اشخاصی را در کابینه استخدام کند که هم شایستگی، دانش و تجربه کافی داشته باشند.

فردی باشد که تمام حقوق طبقات جامعه را بطور یکسان مراعات نموده و به همه احترام قایل باشد.

عادل باشد با مردم جامعه عدالت را پیشه کند.

در تامین امنیت مردم بکوشد و فضای امن کافی را ایجاد بکند تا مردم به با فکر و خیال راحت به زندگی شغل و تحصیلات خود ادامه بدهند.و بخاطر این کار باید نیرو های امنیتی و دفاعی قوی تشکیل بدهد تا از هر نوع فسق و فساد، کار خلاف، ناامنی در کشور جلوگیری کرده در مقابل مبارزه کند.

رشد اقتصادی

اصلی‌ترین عواملی که موجب رشد اقتصادی می‌شود عبارتند از:

 استفاده از فناور‌های نوین

 • سرمایه‌گذاری بر روی فناوری‌های جدید، بازدهی برای تولید کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد.

افزایش مشارکت نیروی کار

 • زمانی که تعداد افراد حاضر در فرآیند تولید کالاها و خدمات بیشتر باشند، رشد اقتصادی افزایش می‌یابد.

به‌کارگیری روش‌های جدید تولید

 • با افزایش تخصص نیروی کار و به کارگیری روش‌های جدید تولید نیز می‌توان رشد اقتصادی را افزایش داد. نیروی ماهر و متخصص انسانی عامل اصلی در تولید کالاها و خدمات جدید در اقتصاد است

یافتن مواد اولیه‌ جدید

 • برای تولید کالاها و خدمات نیاز به تامین منابع اولیه مورد نیاز آنها است. منابع طبیعی نقشی تعیین‌کننده در صنایع مختلف کشورها دارند. کشف منابع جدید، ظرفیت تولید اقتصاد را افزایش می‌دهد.

برقرار کردن روابط بین المللی

برای پیشرفت اقتصاد کشور یک امر ضروری است تا با ممالک خارجی روابط تجارتی ایجاد گردد تا با واردات و صادرات اموال، تجارت و اقتصاد کشور را رونق بخشید.

افغانستان چگونه میتواند به ثبات اقتصادی برسد؟

افغانستان در دو دهه گذشته پیشرفت 'بی سابقه' ای نموده است.

«جنگ طالبان برای سالها، تأثیر منفی بر اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری گذاشته است. رشد اقتصادی و سرمایه گذاری نیاز به یک محیط امن و پایدار دارد، اما ناامنی و چالش های ناشی از طالبان و سایر گروه های ضد حکومتی باعث کاهش رشد اقتصادی و همچنان سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی شده است.

 • راهکار های افزایش تولیدات داخلی: پالیسی های که مصارف دولت را روی کالاهای غیرتجاری که توسط تولید کنندگان داخلی مهیا میگردد، باعث رونق تولیدات داخلی خواهد شد نه باعث افزایش در واردات.

 • بالا بردن ظرفیت جذب سرمایه در دولت سبب میگردد، تا کیفیت، سرعت تطبیق و ارزش پول سرمایه گذاری عامه افزایش یابد.

 • پالیسی های که سبب توسعه بازار های رقابتی در عرصه بانکداری و ساختمانی میگردد، سبب خواهد شد، تا ورود شرکت های کوچک و متوسط را به بازار کار ترغیب نماید.

 • چهارم: پالیسی ها بمنظور افزایش بخشیدن فضای مالی باید متشکل از یک سلسله اقدامات در راستای انسجام منابع داخلی و همچنان استفاده موثرتر از منابع مالی موجود باشد، که استفاده موثر از منابع در نهایت منتج به فراهم آوری و فارغ نمودن یک مقدار منابع میگردد.

نقش تحصیلات در پیشرفت یک جامعه

طوریکه تجربه نشان داده است، پیشرفت و توسعه یک خانوده، یک شرکت، سازمان، یک کشور، یک ملت مشروط ومنوط به سیستم فکری و تعلیم وتربیت و تحصیلات عالی آن میباشد. یک کشور وقتی میتواند که در عرصه های مختلف در سطح ملی وبین المللی رشد و انکشاف نماید که توجه جدی وبرنامه همه جانبه واساسی را در بخش تعلیم وتربیت و تحصیلات عالی طرح وعملی سازد. مخصوصاً کشور عزیز ما افغانستان که در طی بیشتر از سه دهه جنگ، تمام زیربناه های تحصیلات عالی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن صدمه متضرر شده است. بنابرین، دولت افغانستان، مکلفیت دارد که یک برنامه جامع و عملی ملی را در عرصه تحصیلات عالی طرح نماید. وزارت تحصیلات عالی مکلف به تطبیق پلان متذکره گردد و به آمدن تغییر وتبدیل در وزارت، درین پلان تغییرات کلی نیاید بلکه در صورت لزوم تنها تغییراتی ونو آوری وارد شده میتواند که پلان را تکمیل نماید.

بلندبردن هر چه بیشتر سطح سواد و تحصیل، رشد روزافزون نیروی فعال کاری و تولید داخلی را در پی خواهد داشت.

حق ازادی بیان، رفع تبعیض و تساوی حقوق

ازادی بیان حق هر شهروند یک جامعه میباشد تا به شکل ازادانه و بدون هراس واقعات و رویداد های که در یک جامعه رخ میدهد را بیان دارد و به تصویر بکشاند..

بنابراین، در میان همه نگرانی‌هایی که نسبت به بازگشت طالبان وجود دارد، یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین آن‌ها خطری است که چشم‌انداز آینده آزادی بیان را تهدید می‌کند. بسیار بعید است که طالبان به اندازه‌ای تغییر کرده باشند که در مصاف کیبل‌ها و کلمه‌ها حق را به کلمات بدهند و کیبل‌های سرکوب و ستم را به بایگانی تاریخ بسپارند و به نظم انسانی نو؛ نظمی مبتنی بر تسامح و تساهل و تولرانس، ایمان بیاورند.

پس با گردهمایی زنان و مردان بدون تبعیض جنسیت بدون قوم گرایی توسط ازادی بیان توسط اعتراضات از پایمال شدن حقوق شان اگاهی رسانی نمایند تا حق هیچ یک از شهروندان خورده نشود و تساوی حقوق بین تمام افراد جامعه به شکل یکسان تطبیق شود,

انجام دهیم

- حمایت از حقوق زنان:

زنان افغانستان از سال 2001 بدینسو، دستاوردهای قابل توجهی داشته‌اند. خصوصا در زمینه‌های:

 • صحت،

 • تحصیلات،

 • دسترسی به عدالت،

 • مشارکت سیاسی

 • مشارکت اقتصادی

اشاره شده و گفته شده که در این عرصه‌ها دستاوردهای قابل توجهی داشته‌اند. که از همه این زحمات شان باید حمایت کرد.

زنان افغان از توافق صلح و برگشت طالبان نگرانی‌هایی دارند. آن‌ها نگران حق تحصیل، حق کار و آزادی‌های نسبی فردی و اجتماعی‌شان هستند. در ذهن زنان، نام طالب با کشتار، خشونت، استبداد و افراطیت گره خورده است. زنان در زمان امارت اسلامی طالبان از دست‌رسی به آموزش و کار، اجازه‌ی گشت‌وگذار در شهر و آزادی‌های فردی محروم بودند.

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده