با توجه به شرایط اضطراری پیش آمده در افغانستان، هند ویزای جدیدی به نام ویزای اضطراری را برای افراد خاصی صادر می‌کنند.

Photo by shubham dhiman on Unsplash عکس از shubham dhiman از وبسایت آنسپلش

شرایط

اگر پیشینه هندی دارید یا از اقلیت‌های مذهبی افغانستان مانند: شیعه، هندو و سیخ هستید و جانتان در خطر است می‌توانید برای این ویزا اقدام کنید.

چگونه

از طریق این لنک خانه پوری کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن یا ایمیل تماس بگیرید.

شماره تماس:

+91 97 17 78 5379

+91 11 49 01 6783

+91 11 49 01 6784

+91 11 49 01 6785

شماره تماس واتساپ:

+91 8010611290

Photo by Austin Distel on Unsplash عکس از Austin Distel از وبسایت آنسپلش

پست الکترونیک:

MEAHelpdeskIndia@gmail.com

SituationRoom@mea.gov.in

انجام دهیم

اگر اقلیت مذهبی هستید و نیاز به ویزای فوری دارید اقدام کنید.

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده