تربیت و فرهنگ منحصر به فرد ما بر نحوه برقراری ارتباط ما تاثیر می گذارد.

این باعث به وجود آمدن سبک‌های گوناگون گفتاری و ارتباطی می‌شود. اگر ما این تفاوت‌ها را در نظر نگیریم، به راحتی دچار سوءتفاهم می‌شویم.

Photo by Kate Kalvach on Unsplash

چهار نوع اصلی گفتاری و ارتباطی

بیشتر مردم یک سبک گفتاری غالب دارند، اما ما می‌توانیم بین مدل‌های مختلف بستگی به شرایط انتخاب کنیم.

منفعل

«برام اهمیت زیادی ندارد فقط می‌خوام از بحث و جدال جلوگیری کنم و آرامش را حفظ کنم».

افرادی که به صورت منفعل صحبت می‌کنند معمولا بی‌تفاوت عمل می‌کنند و اجازه می‌دهند دیگران تصمیم بگیرند.

از آنجایی که تابع جمع و انتخاب دیگران هستند، به راحتی می‌توان با این افراد کنار آمد. این افراد از بحث و مخالفت دوری می‌کنند.

Flaticon Icon

سوال

چالش کار کردن با افرادی که منفعلانه ارتباط برقرار می‌کنند چیست؟

پرخاشگر

«من درست میگویم و تو غلط»، «همه‌اش تقصیر تو است».

افرادی که با پرخاشگری صحبت می‌کند تلاششان را می‌کنند تا شما سخنانشان را بشنوید و حس کنید. آن‌ها اغلب بر روی مکالمه تسلط پیدا می‌کنند، ارتباط چشمی خود را حفظ می‌کنند و به دیگران گوش نمی‌دهند.

در نتیجه می‌توانند مرعوب کننده، کنترل کننده و گستاخ به نظر برسند. در زمان کشمکش می‌توانند در نقش رهبری و مدیریتی در نظر گرفته بشوند و احترام اطرافیان را جلب کنند.

Flaticon Icon

سوال

کدام یک از این رفتار ها سبک ارتباط پرخاشگرانه را منعکس می کند؟

پرخاشگری منفعل

«من مشکلی نداردم اما تعجب نکن اگر کسی عصبانی بشود».

افرادی که با پرخاشگری منفعل صحبت می‌کنند معمولا از نظر ظاهری منفعل اما به صورت زیرکانه‌ای پرخاشگر می‌باشند.

به عنوان افراد متظاهر و کینه توز شناخته می‌شوند که نمی‌توانند به صورت موثر ارتباط برقرار کنند.

Flaticon Icon

جسور و قاطع

«من به نظر شما احترام می‌گذارم. هر دوی ما دیدگاه های ارزشمندی برای بیان داریم».

این افراد آزادانه عقیده‌شان را بیان می‌کنند بدون اینکه سرسخت به نظر برسند. آن‌ها می‌توانند نیاز، ایده‌، درخواست و احساس خود را بدون نادیده گرفتن دیگران بیان کنند.

همچنین از آن جایی که برای یک رابطه برد-برد می‌کوشند، ارتباط و همکاری با ایشان ساده می‌باشد.

Flaticon Icon

سوال

کدام یک از رفتار های زیر نمونه یک ارتباط جسورانه و قاطع نیست؟

انجام دهیم

آیا می‌توانید زمانی که یک سبک ارتباطی منفعل، پرخاشگر، پرخاشگری منفعل یا قاطع را به کار بردید به یاد بیاورید؟ چه طور پیش رفت؟

هر سبکی بستگی به شرایط خود دارد. با آگاه بودن از سبکی که به صورت طبیعی با آن ارتباط برقرار می‌کنید، می‌توانید عامدانه و با توجه به شرایط سبکتان را تغییر دهید.

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده