آیا تا به حال اتفاقی افتاده است که به شما احساس فوق العاده آشفتگی، ناراحتی یا ناامیدی کند؟

محرک های احساسی رویدادهای بیرونی هستند که باعث واکنش خودکار احساسی و جسمی در ما می شوند. این موارد می توانند از خفیف (مانند آزار دهنده خفیف) تا آسیب زا (مانند نیاز به خروج کاملاً از یک وضعیت) باشند.

با درک محرک های عاطفی خود، می توانیم واکنش های خود را شناسایی کنیم، وضاحت پیدا کنیم و سلامت روان خود را پرورش دهیم. 

Byte Author Uploaded Image

چرا عوامل محرک احساسی مهم هستند؟

محرک های عاطفی می توانند احساس عصبانیت، صدمه دیدن، خارج‌شدن از حال، نادیده گرفتن، در نظر نیامدن و بسیاری از احساسات منفی را در فرد ایجاد کنند.

محرک های احساسی چنان واکنش عاطفی شدیدی ایجاد می کنند که نمی توانیم با دیگران و خودمان ارتباط برقرار کنیم. برای محافظت از خود در برابر این محرک، ما اغلب نیاز به ترک مکالمه یا وضعیت را احساس می کنیم.

این امر مانع می شود که نیازهای خود را با دیگران در میان بگذاریم و یاد بگیریم که چگونه عوامل احساسی خود را بهتر درک کنیم.

Photo by Lucrezia Carnelos on Unsplash

چه عواملی می تواند باعث عوامل احساسی شود؟

عوامل محرک احساسی برای همه متفاوت است. اینها ریشه در اعتقادات، ارزشها، راههای پرورش ما و روشهای درمانی ما دارند.

Byte Author Uploaded Image

دلایل عمده عوامل محرک احساسی عبارتند از: 

عقاید متناقض 

- ارزشهای ما و آنچه فکر می کنیم درست است، بخشهای مهمی در نحوه مشاهده خودی ما هستند. وقتی دیگران آنچه را که فکر می کنیم درست است، به ویژه در مورد موارد مهم به چالش می کشند، پاسخ خودکار ما این است که فکر می کنیم اشتباه است. 

تشویش  

 - استرس باعث می شود که به روش های منفی واکنش نشان دهیم، که اغلب به سلامتی خود آسیب می رسانیم.

تراوما  

- خاطرات بد با افراد، مکان ها یا چیزهای خاص می تواند باعث تعطیل شدن ما شود. اینها اغلب شدیدترین اشکال محرک های احساسی هستند و بیشترین تأثیر را روی ما دارند. 

چند نکته درباره مدیریت محرک‌های احساسی

مهم است که به این فکر کنید که وقتی از نظر عاطفی تحریک می شوید چگونه از خود مراقبت خواهید کرد و بعد از اینکه از نظر احساسی تحریک شدید چگونه از خود مراقبت کنید.

Byte Author Uploaded Image

چگونه در لحظه تحریک شدن از خود مراقبت کنیم:

 • آنچه را که در افکار و بدن شما اتفاق می افتد تشخیص دهید

 • آنچه می توانید کنترل کنید و نمی توانید کنترل کنید را تشخیص دهید

 • تا شمارش سه نفس بگیرید و رها کنید

 • دیگران را از این حالت آگاه بسازید و مرزها خویش را تعیین کنید

 • استراحت کنید

نحوه مراقبت از خود بعد از اینکه تحریک شدید:

 • قدم زدن

 • نوشتن در دفتر خاطرات

 • در مورد اوضاع با عزیزی صحبت کنید

 • به فعالیتی بپردازید که استرس را از بین می برد

 • در مورد احساس خود و علت آن تأمل کنید

 • طوفان فکری کنید درباره روش هایی که می توانید در آینده واکنش متفاوتی داشته باشید

درک دلایل محرک های عاطفی ما را قادر می سازد کنترل واکنشهای خود را کنترل کرده و روابط سالم تری با خود و دیگران داشته باشیم.

انجام دهیم

اکنون که یاد گرفتید چگونه عوامل احساسی را بفهمید و شناسایی کنید، خودتان را به چالش بکشید تا تأمل کنید: چه چیزی باعث می شود هر روز احساسات شدیدی را احساس کنید؟

آیا این موارد به عوامل عاطفی شما ارتباط دارد؟

Byte Author Uploaded Image

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده