back to school college GIF by Rodney Dangerfield

شما می توانید روزی فارغ التحصیل مفتخر دانشگاه باشید!

قبل از رسیدن به آنجا ، باید دانشگاه مناسب را انتخاب کنید تا بتوانید:

 • بهترین آموزش ممکن را بدست آورید

 • برای شغل آینده آماده شوید

جوانب مثبت و منفی را تعیین کنید

برای شروع ، لیستی از جوانب مثبت و منفی انتخاب های احتمالی دانشگاه خود را تهیه کنید.

Pondering Which One GIF by Tkay Maidza

برخی از عوامل که باید در نظر گرفت:

 • موقیعت

 • میزان پذیرش

 • میزان فارغ التحصیلی

 • در دسترس بودن دوره

 • هزینه

 • فعالیت های فوق برنامه

 • اندازه مدرسه

 • کیفیت اساتید

تحقیقات ارتباطات دانشگاه

کدام دانشگاه بهترین ارتباطات را برای حرفه شما پس از فراغت دارد؟

season 3 homer GIF

بیشتر افراد از طریق شبکه سازی شغل پیدا می کنند - تا 85٪ مشاغل مربوط به ارتباطات شخصی و مسلکی است!

یک دانشگاه عالی به شما کمک می کند تا بعد از فراغت ارتباطات شغلی و کارآموزی پیدا کنید.

سوال

شما در حال انتخاب بین 3 دانشگاه هستید. شما به دنبال یکی هستید که با ارزش ترین ارتباطات را ارائه دهد. شما باید هر دانشگاه را در نظر بگیرید:

باشگاه ها و فعالیت های اجتماعی

اتصال به صنایع و زمینه ها

فرصت های شغلی

همه اینها

هزینه

bugs bunny money GIF by Looney Tunes

آیا می توانید هزینه تحصیلات دانشگاهی خود را پرداخت کنید؟ نگاهی به هزینه های زیر بیاندازید:

 • هزینه تدریس

 • حمل و نقل

 • مراقبت پزشکی

 • مسکن

 • کتاب و لوازم

 • غذا

یک لیست از ۵ دانشگاه برتر درست کنید

Byte Author Uploaded Image

یک لیست از ۵ دانشگاه های برتذ که به اعتقاد شما دانشگاه های درستی هستند بر اساس:

 • مزایا و معایب

 • ارتباطات

 • هزینه

دانشگاه های بالقوه خود را به ترتیب نزولی ، از بیشترین به کمترین ترجیح دهید.

انجام دهیم

college fail GIF

اکنون وقتش است!

لیست ۵ دانشگاه برتر خود را مرور کنید اما همچنین نگاهی عمیق تر به هر دانشگاه از لحاظ موارد زیر بیاندازید:

آیا دانشگاه شما بهترین گزینه است یا گزینه بهتری وجود دارد؟

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

من اطمینان دارم می‌توانم آنچه را که آموخته‌ام به کار گیرم.

من این درس را به دیگران توصیه می کنم.

به کوشش

ZR
BB

Barin Bahrami

Byte Translator