آیا تا به حال با عصبانیت چیزی گفته اید و بعد از آن پشیمان شده اید?

خشم طبیعی است و می‌تواند نیروی محرکه‌ای باشد که به شما کمک کند در مواقعی که مهم است اقدام کنید.

اما گاهی اوقات، پاسخ به موقعیتی با خشم می‌تواند باعث ایجاد تضاد بیشتر، دوری اطرافیان و یا حتی تخریب شهرت شما شود.

بنابراین چگونه می توانید خشم را به طور موثر مدیریت کنید؟

Byte Author Uploaded Image

وقت بگذارید

خود را از موقعیتی که شما را عصبانی می کند دور کنید.

یک جمله ساده، "من باید برای یک دقیقه بیرون بیایم" تنها چیزی است که برای بهانه جویی نیاز دارید. می‌توانید بعداً با احساس آرامش و آمادگی بیشتر برای مقابله با درگیری بازگردید.

Flaticon Icon

تا 10 بشمار

اگر بیرون رفتن از اتاق یک گزینه نیست، می توانید به خودتان زمان بیشتری بدهید تا در مورد پاسخ خود فکر کنید.

قبل از پاسخ دادن، سعی کنید از 10 معکوس بشمارید.

در حالی که در حال شمارش هستید، مطمئن شوید که به نفس کشیدن ادامه می دهید!

Byte Author Uploaded Image

تنفس خود را کنترل کنید

وقتی عصبانی می شویم، نفس و ضربان قلب ما تندتر می شود. اگر متوجه شدید که نفستان تندتر شده است، سعی کنید با هر نفس بشمارید.

برای چهار شمارش نفس بکشید و سپس برای چهار شمارش بیرون دهید.

Flaticon Icon

انجام دهیم

طبیعی است که هر از گاهی احساس عصبانیت کنید. اما با استفاده از این استراتژی ها، همه ما می توانیم روابط سالم تر، مثبت تر و سازنده تری داشته باشیم.

چه استراتژی ای را برای مدیریت خشم خود امتحان خواهید کرد?

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده