سوال های سریع. چی بهتر است برای محیط ؟

۱. فرستادن یک ایمیل

۲. یا پست کردن یک نامه

و حالا شما ممکن به صورت اتومات فکر کنید که جواب اول درست است .

پست کردن یک نامه کاغذ می خواهد، سوخت برای کامیون پست و برق برای دفاتر پست نیاز دارد. در حالی که ارسال ایمیل هیچ استفاده ای نمی کند ... درست است؟ Flaticon Icon

یقینا...استفاده از وسایل تکنولوژیکی یعنی استفاده از انرژی.

فابریکه هایی که تکنولوژی تولید میکنند به انرژی و منبع نیاز دارند، که باعث آلوده گی میشود. و دائماً خریداری تکنالوژی های جدید باعث ضایعات زیاد برق میشود . ما همیشه درباره اثرات این مورد فکر نمیکنیم. بلکه آنها یک بخشی از استفاده کننده گان تکنالوژی استند.

اثرات مثبت، شریک ساختن، وصل کردن، و ذخیره کردن معلومات

بیایید شروع کنیم با تعداد کمی از اثرات مثبت که تکنالوژی دیجیتال بالای محیط دارد.

شریک ساختن معلومات

• انترنت ،ایمیل و شبکه های اجتماعی امکانات دسترسی معلومات را برای مردم میدهد تا شریک بسازند با دیگران. به طور مثال:

• مصرف کننده گان میتوانند در مورد اینکه چگونه محصولات ساخته میشوند تحقیق نمایند.

• شاگردان میتوانند از اساتید در کشور های مختلف بیاموزند.

• دانشمندان میتوانند اطلاعات را جمع آوری نمایند از راه دور.

• این میتوانند به همه مردم در سرتاسر جهان کمک کند تا یکجای کار کنند و افزایش بدهند سطح آگاهی خود را در مورد موضوعات محیطی، بیاموزند تا بسازند تکنالوژی های پایدار و موثر ، و به صورت عموم مشکلات خود را حل بسازند.

Byte Author Uploaded Image

کمک به ارتباطات

• تجارت ها و انجمن ها میتوانند به صورت مجازی حادثات و ملاقات ها را نگه بدارند ، بدون سفر های گران و مصارف.

• توانایی مردم برای وصل شدن از یک راه معنی دار بدون سفر کردن یعنی کمتر شدن طیاره های جنگی، کمتر شدن موترها در مصرف کم انرژی‌ میباشند.

ReplyFor.

Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash

فرستادن بدون کاغذ

• اسناد ها میتواند فرستاده و ذخیره شوند به صورت برقی

• یعنی اینکه ضرورت به نامه های پستی ، ذخیره پرونده، و حتی تولید کاغذ نیست.

Photo by Markus Winkler on Unsplash Photo by Markus Winkler on Unsplash

اثرات منفی _ که تکنولوژی میسازد

حالا برای بخش بد .برای ساختن تکنالوژی و همه چیز های مثبت که ما استفاده میکنیم باعث مشکلات محیطی میشود.

معادن برای اجزا

• موبایل های هوشمند و کمپیوتر ها در داخل خود یکنوع اجزای فلز دارند که توسط آن کار میکند، به طور مثال، آهن، المونیم، و طلا.

• این فلزات نیاز دارند تا استخراج شوند از معادن که باعث آلودگی هوا ، خطرات برای صحت انسان و باعث تخریب ایکوسیستم می شود.

تولید شدن آلودگی

• کمپنی هایی که کمپیوتر و موبایل های هوشمند را میسازند از یک مقدار انرژی استفاده میکنند تا فابریکه های شان فعالیت کنند و برای حمل و نقل مواد در سرتاسر زمین استفاده میشود.

• این هوا را آلوده میکند و کاربن را انتشار میدهد، که باعث تغیر اقلیم میشود.

• فابریکه ها همچنان باعث آلودگی آب و صوت میشود، ایکوسیستم تخریب میشود وقتی که فابریکه و سرک های نو ساخته میشود.

Photo by Kouji Tsuru on Unsplash Photo by Kouji Tsuru on Unsplash

دور انداختن وسایل برقی

• وقتی که تکنالوژی های جدید به وجود آمد، مردم کمپیوتر و موبایل های کهنه خود را دور انداختند.

• فعلا، مردم جهان سالانه ۶.۵ بیلیون دلار وسایل برقی را دور می اندازند ، و فقط ۲۰ ٪ آن دوباره استفاده میشود.

• این ضایعات وسایل برقی، که E_ waste هم میگویند، میتواند اجزای زهری داشته باشد و نباید در محل زباله ها انداخته شود.

• خبر خوب: ضایعات برقی میتواند دوباره استفاده شود و فلزات گرانبهای آن دوباره گرفته شود .

• که کمک میکند تا کاهش یابد میزان که ضرورت است تا استخراج شود در آینده،پلاستیک هم میتواند دوباره استفاده شود

اثرات منفی_ استفاده تکنولوژی

شما شاید فکر کنید وقتی که تکنالوژی ساخته شد تمام چیز ها بهتر شد، اما تکنالوژی روزانه که استفاده میشود همچنان پیامد های برای محیط دارد.

جمع آوری کردن، ذخیره کردن، و پردازش کردن اطلاعات

• اینها معمولاً وظایف است که اتفاق می افتد در مراکز اطلاعات ، که ساخته شده توسط تجهیزات کمپیوتر. تجارت شاید اطلاعات شخصی خودشان را داشته باشند یا فضا را با امکانات بیشتر شریک بسازند.

• استفاده از تمام این تجهیزات کمپیوتر ها انرژی زیاد را مصرف میکند و حرارت زیاد تولید میکند

درست مثل اینکه کمپیوتر یک پکه دارد که وقتی بیش از حد گرم شد آن را سرد میسازد، یک مرکز اطلاعات هم همین چیز را نیاز دارد، فقط در یک مقیاس بزرگتر. بعضی از گزینه های سرد ساختن شامل استفاده کردن از توهیه کننده هوا یا سرد ساختن مایع، که استفاده میکند از انرژی زیاد.

Photo by imgix on Unsplash Photo by imgix on Unsplash

در اینجا بعضی از راه های کاهش استفاده از انرژی در مراکز اطلاعات گفته شده است:

• تامین انرژی مراکز اطلاعات توسط انرژی تجدید پذیر

• استفاده زیاد از انرژی موثر کمپیوتر

• قرار دادن مراکز اطلاعات در هوای سرد و استفاده از هوای بیرون برای سرد ساختن آن.

• دوباره استفاده نمودن ضایعات حرارت برای مراکز اطلاعات _ در Helsinki, Finland, یک موقعیتی است که ضایعات حرارت از سِرور ها در مراکز اطلاعات استفاده میشود برای خانه های گرم و تجارت.

Flaticon Icon استفاده از اطلاعات

• هر زمانی که یک شخص ارسال میکند ویا دریافت میکند فلم ویا آهنگ را ویا تویت میکند ویا انترنت استفاده میکند ، آنها اصلاً اطلاعات ارسال میکنند.

• کمپنی ها به انرژی نیاز دارند تا اطلاعات را تهیه کنند.

• ارسال ویا دریافت ویدیو، استفاده میکند از یک مقدار فوق العاده زیاد انرژی را اوسط هم CO2.

• مصرف ویدیو های آنلاین ارسال و دریافت شده سالانه اضافه تر از ۳۰۰ میلیون تن است.

سوال

Which is a way that companies can reduce the environmental impact of technology?

انجام دهیم

دانستن اثرات منفی تکنالوژی بسیار مهم است در دنیای دیجیتال.

Flaticon Icon

حالا که شما هر دو اثرات مثبت و منفی را می فهمید، آیا چیزی وجود دارد که شما بخواهید در هنگام استفاده از تکنالوژی آن را متنوع انجام دهید؟

شما میتوانید:

• استفاده کنید از انترنت برای تحقیق کمپنی های پایدار

• مطمن شوید که دوباره استفاده میکنید از ضایعات برقی

• ارتباط بگیرید با مردم در سرتاسر جهان برای بحث‌کردن در مورد موضوعات محیطی. شما دیگر چی نظریه دارید در این مورد؟

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده