رزومه یا خلص سوانح یک صفحه‌ای چیست؟

خلص سوانح یک سندی است که شامل تمام موقعیت های شغلی، تحصیلات، موفقیت ها ، جوایز، مهارت ها، آموزش ها، انتشارات، گواهینامه ها، مجوزها، لیستی از منابع، کارهای داوطلبانه و عکس در صورت تمایل است. خلص سوانح کارشناسی ارشد بیشتر شبیه یک رزومه است که یک سند طولانی تر از یک خلص سوانح استاندارد 1 -2 صفحه ای است.

Flaticon Icon

چرا به خلص سوانح یک صفحه‌ای نیاز دارید؟

با داشتن خلص سوانح، خود را در موقعیتی قرار می دهید که می توانید خلاصه تجربیات های اضافی را برای فرصت های شغلی خاص ایجاد کنید. با تنظیم همه اطلاعات خود در یک مکان، می توانید آماده باشید که به راحتی خلص سوانح خود را برای یک نقش یا سازمان خاص تطبیق دهید. همچنین می توانید آن را به صورت مستقل ارسال کنید.

اجزای خلص سوانح

این بخشهای عام خلص سوانح اصلی است.

 • عنوان

 • خلاصه حرفه ای

 • مهارت ها

 • تجربه پروژه

 • تجربه کاری

 • تحصیلات

 • افتخارات و جوایز

 • انتشارات

 • گواهینامه ها

 • تجربه داوطلبانه

 • منابع

سوال

چه مواردی را باید در بخش تجربه کار در کارنامه کارشناسی ارشد قرار دهید؟

نمونه‌ها

Byte Author Uploaded Image

Byte Author Uploaded Image

سوال

کدام یک از اینها بخش مفیدی برای Master Resume نیست؟

انجام دهیم

Photo by Markus Winkler on Unsplash Photo by Markus Winkler on Unsplash

اکنون که از اهمیت خلص سوانح آگاهی پیدا کرده اید، خود را به چالش بکشید که خلص سوانح خود را ظرف یک ماه آینده ایجاد کنید.

سپس از یک دوست یا همکار قابل اعتماد خود بخواهید آن را بررسی کند. آیا چیزی هست که باید اضافه کنید؟

پس از داشتن خلص سوانح اصلی خود، می توانید خلاصه تجربیات اضافی خود را بر اساس مشاغل خاصی که متقاضی آن هستید، تنظیم کنید و در مسیر رسیدن به یک فرصت شغلی آماده باشید.

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده