رومی ساز یا (Rumie-Build) که شما بینش و معلومات‌تان را در قالب بایت عرضه می‌کنید.

عکس از الکس پاگانلی در وبسایت آنسپلشPhoto by Alex Paganelli on Unsplash

سازوکار

رومی ساز (Rumie-Build):

  • به صورت اتوماتیک بایت شما را ذخیره ‌میکند

  • شما چه به صورت انفرادی و چه به صورت گروهی می‌توانید بایت درست کنید

برای دسترسی به بایت‌هایتان بر روی حساب کاربری‌تان در گوشه راست و بالایی صفحه کلیک کنید.

زمانی که برای اولین بار رومی ساز را باز می‌کنید می‌توانید یک آواتار مانند زیر درست کنید:

یک بایت جدید بسازید

یک بایت ترجمه کنید

ویرایش

نوار ابزار

اضافه کردن، پاک کردن و مرتب کردن مراحل

ویژگی‌ها: نکات جالب، امتحان، فهرست بررسی و اظهار نظر

انجام دهیم

رومی ساز هر روز پیشرفت می‌کند و رنگ و چهره تغییر می‌دهد! ما همچنین از بازخورد و نظرات شما عزیزان استقبال می‌کنیم.

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

من احساس اطمینان می کنم که می توانم آنچه را آموخته ام به کار بگیرم.

من این درس را به دیگران توصیه می کنم.

به کوشش

KD

Kassie Dwarika

Director of Content Programs | Debate Coach

MN

Mani Nouri

Afghanistan Program Specialist