person sitting in a chair alone facing window Photo by Anthony Tran on Unsplash

شما تنها نیستید اگر احساس تنهایی و دلتنگی می کنید.

 

 در حدود ۴۰٪ افراد در یک نقطه زمانی از زندگی خود دچار احساس دلتنگی می شوند.

کشف کنید که چه کارهایی می توانید انجام دهید تا این احساسات را منعکس کنید و آنها را مدیریت کنید.

چرا با وجودیکه تنها نیستم احساس تنهایی و دلتنگی می نمایم؟

دلتنگی یک احساس است، نه لزوما یک حالت وجود.این ممکن است که شما احساس دلتنگی نمایید با وجودیکه تنها نیستید.

این احساس می تواند نتیجه:

• احساس می کنید که کاملاً با آن سازگار نیستید

• دریافت نکردن نوع ارتباطی که به دنبال آن هستید

• از دست دادن شخص که دوستش دارید

• تغییرات در شرایط و اوضاع مانند کوچ کردن به شهر جدید و یا تبدیل شدن در یک مکتب جدید

چرا این ارزش دارد؟

Man sitting alone on sidewalk cradling his forehead in his hand. Photo by Jonathan Rados on Unsplash

  دلتنگی می تواند یک احساس دشوار باشد، خصوصا هنگامیکه طولانی می شود.نظر به تحقیقات، احساس دلتنگی می تواند تاثیر منفی بالای صحت روانی و فزیکی داشته باشد.

ارتباطات با سلامت روانی:

• افسردگی

• انزوا و رفتار های غیر اجتماعی

• کاهش حافظه و یادگیری

• افزایش سویه استرس

 

ارتباطات با سلامت فزیکی:

• افزایش تجربه درد فزیکی

• افزایش مصرف مخدرات و یا الکول

• امراض قلبی وعایی و سکته مغزی

در این مورد چه اقدام باید کرد؟ بخش اول

از خود بپرسید که چرا اینگونه احساس می کنید.

• آیا شما بعد از این خود را نزدیک به اشخاص که در زندگی تان هستند فکر نمی کنید؟

• آیا شما اخیرا به جایی نقل مکان نموده اید و ضرورت دارید که یک حلقه اجتماعی جدید بسازید؟

• آیا شما شروع به صرف نظر کردن از فامیل و دوستان تان نموده اید؟

دانستن وضعیت فعلی تان به شما کمک خواهد کرد تا گام های مفید را اخذ نمایید.

Flaticon Icon از آن بهترین استفاده را بکنید.

ازین زمان برای دوباره برقرار سازی ارتباط با خود بهره ببرید. این می تواند یک زمان عالی و بدون حواس پرتی برای تمرکز بر اهدافی باشد که می خواستید به آنها برسید.

مراقبت از خود را تمرین کنید مانند اینکه با خود در یک قرار انفرادی در سینما رفتار کنید.

 در هنگام سپری نمودن وقت با خود،دوباره احساس اعتماد به نفس نمودن و راحتی زمانگیر است اما می تواند یک زمان عالی برای خود اندیشی باشد.

در این مورد چه اقدام باید کرد؟ بخش دوم

 یک حیوان خانگی بگیرید

Flaticon Icon

با وجودیکه حیوانات نمی توانند به صورت کامل جای ارتباطات انسانی را تعویض کنند، اما می توانند یک حس همراهی را به انسان بدهند. به طور مثال سگ‌ها‌، می توانند ما را با صاحبان دیگر سگ ها مرتبط سازند، و باعث ایجاد انگیزه برای بیرون رفتن و ملاقات با افراد جدید شوند.

تقویت روابط موجوده و قبلی

Flaticon Icon

آیا روابط بزرگ زندگی تان رو به کاهش است؟ اگر این روابط تا هنوز برای شما مهم است، با اعضای فامیل و دوستان تان مکررا به تماس شوید. کوشش کنید با سویه های عمیق تر با آنان در ارتباط باشید،‌ شریک ساختن نظریات و احساسات تان به شما اجازه عمیق ساختن روابط را می دهد.

دریافت ارتباطات جدید

Flaticon Icon

اگر شما به خاطر کمبود ارتباطات در زندگی تان احساس تنهایی می‌ کنید، می توانید با ایجاد روابط دوستانه از آن بهره ببرید. برای آشنا شدن با افراد جدید راه های گوناگون وجود دارد:

• داوطلبانه کار کردن

• اشتراک در کلپ

• کورس گرفتن

• اتخاذ سرگرمی جدید

به یاد داشته باشید، برای ایجاد روابط پر مفهوم به زمان نیاز است. به آن ادامه دهید تا زمانی که با روابط شخصی قوی که زندگی شما را غنی می کند احساس رضایت کنید.

انجام دهیم

Inspiring Gif. Woman holds up fist with word 'courage' overlay

به یاد داشته باشید که، احساس دلتنگی معمولا موقتی است. از یک مشاور با اعتماد در زمینه کنترول اینگونه احساسات کمک بگیرید.

اگر این احساس تان مداوم گردید، کوشش‌ کنید از یک مشاور و یا یک فرد مسلکی این زمینه کمک بگیرید.

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده