شما در یک مصاحبه شغلی هستید اما ناگهان سوالی پیش می آید که احساس پوچی می کنید!

"بیانیه ماموریت شخصی شما چیست؟"

Man looking puzzled and asking,

آیا می دانید چه چیزی واقعاً برای شما مهم است؟ شاید احساس کنید در کار فعلی خود گیر کرده‌اید؟ گیج شده‌اید که آیا تغییر شغل برای شما مناسب است؟

تهیه یک بیانیه شخصی صادقانه و معتبر به پاسخگویی به بسیاری از این سوالات کمک می کند.

چه مواردی را شامل شود؟

بیانیه مأموریت شخصی به طور خلاصه شامل آنچه که شما هستید ، آنچه اکنون دارید و آنچه می خواهید در حرفه خود بدست آورید ،میشود.

Flaticon Icon

  • آن را ساده ، کوتاه و واضح نگه دارید

  • در کمتر از 5 جمله آنچه را که واقعاً برای شما مهم است توصیف کنید

  • این به شما کمک می کند انرژی ، رفتار و عملکرد خود را به سمت آنچه برای شما مهم است متمرکز کنید و به تحقق اهداف کمک می کند

راهی برای کشف خود

به منظور نوشتن بیانیه شخصی مأموریت ، تلاش کنید تا در مورد خود و ارزشهای اصلی خود بفهمید .

برای مدتی تفکر کنید و پاسخ های زیر را بنویسید:

چه کاری را دوست دارید یا از انجام آن لذت می برید؟

  • چه چیزی آتش درون شما را بر می انگیزد؟

Flaticon Icon

نقاط قوت ، مهارت و ویژگی های شخصیتی شما چیست؟

  • چه چیزی شما را منحصر به فرد جلوه میدهد؟

Flaticon Icon

می خواهید در زندگی کجا بروید؟

  • جدا از ذکر موقعیت های شغلی ، اهداف جسمی ، روحی و معنوی خود را نیز توصیف کنید

  • اهداف کوتاه و بلند مدت را لیست کنید

Flaticon Icon

چه کسی یا چه چیزی شایسته وقت شماست؟

  • 5 اولویت برتر زندگی خود را لیست کنید

Flaticon Icon

می خواهید چه تاثیری بر دیگران بگذارید؟

  • چگونه می خواهید بر روی همکاران / مشتریان / دانشجویان و غیره تأثیر مثبت بگذارید؟

Flaticon Icon

میخواهید از شما چه چیزی باقی بماند؟

  • چگونه می خواهید در پایان کار خود به یاد آورده شوید ؟

Flaticon Icon

تمامش را کنار هم بگذارید

اکنون از این نمونه برای نوشتن پیش نویس نهایی خود استفاده کنید.

برای [درج هدف ، نتیجه یا دستاورد مورد نظر] [شناسایی مخاطب مورد نظر که از آن بهره مند می شوند] با [توضیح بیشتر در مورد مهارت هایی که مورد نیاز است ] [صحبت در مورد نحوه استفاده مهارت ها]."

Flaticon Icon

این مثال را در نظر بگیرید.

"با پیشرفت مداوم مهارت های من ، گسترش دانش من ، و حمایت از آنها در رشد ، به پیشرفت جوانان امروزی القا کنم."

امتحان

بیانیه ماموریت شخصی فوق برای کدام حرفه مناسب است؟

Flaticon Icon معلم

Flaticon Icon برنامه نویس کمپیوتر

Flaticon Icon مامور پولیس

Flaticon Icon نرس

سوال

کدام حرفه می تواند برای بیانیه ماموریت بالا مطابقت داشته باشد؟

انجام دهیم

بیانیه شخصی خود را ایجاد کنید!

Man flexing fingers and saying let's do this.

از خود بپرسید :

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده