Photo by Sebastian Herrmann on Unsplash

مصاحبه های شغلی در هر زمان میتواند انجام شود.

وقتی فهمیدید قرار است مصاحبه‌ای داشته باشید، خودتان را آماده کنید!

اکثر مردم وقت نمی گذارند تا رفتار های رایج حرفه‌ای را که به آنها کمک خواهد کرد تا به عنوان کاندید برتر شناخته شوند را مدنظر بگیرند.

آمادگی

Photo by KOBU Agency on Unsplash Photo by KOBU Agency on Unsplash

در مصاحبه ها بهتر است ۱۵ دقیقه زودتر برسید تا بتوانید محل مصاحبه را پیدا کنید. این یک روش خوب است زیرا به شما این امکان را میدهد که قبل از شروع مصاحبه آب بگیرید و خودتان را آرام بسازید.

تلفون همراه شما هرگز نباید در هنگام مصاحبه باعث ایجاد مزاحمت شود. وقتی تلفون شما زنگ میخورد، نشان دهنده این است که شما برای خاموش کردن آن، وقت اختصاص نداده اید. زنگ خوردن تلفون همراه تان در هنگام مصاحبه میتواند باعث حذف شدن شما از لیست کاندیداها شود.

آوردن کاپی از کارتان، بهترین راه برای نشان دادن به کارفرما است که میدانید چه کاری انجام می دهید. لینک وبسایتِ کارهای خود را به خلص سوانح تان اضافه کنید تا مدیران استخدام به آسانی به آنها دسترسی پیدا کنند. هنگام آماده شدن برای مصاحبه، همیشه کاپی کاغذی خلص سوانح تانرا با خود ببرید تا آنها بتوانند کار را مرور کرده و در صورت لزوم سوال بپرسند.

سوال

رسیدن به موقع در بعضی از مصاحبه ها میتواند باعث قضاوت درست در مورد شما شود. باوجود آن امکان دارد حالت اضطراری پیش بیاید. چطور حالت اضطراری را که باعث میشود شما را یک فرد وقت نشناس نشان بدهد، مدیریت میکنید؟

اولين برداشت ها

Photo by Cytonn Photography on Unsplash

تماس چشمی در یک مصاحبه بسیار مهم است زیرا نشان میدهد که شما واقعا توجه دارید. برعلاوه تماس چشمی نشان میدهد که شما به مصاحبه کننده گوش فرا میدهید. هدف کلی اینست اطمینان حاصل کنید که به آنچه گفته میشود تمرکز کرده‌اید، تا اینکه وقتی از شما سوال پرسیده میشود بدانید چگونه جواب بدهید.

شروع یک مصاحبه با دست دادن، احترام و اعتماد به نفس را نشان میدهد. همراه مصاحبه کننده با دست دادنِ محکم و لبخند، احوالپرسی کنید. این دو مورد به تعیین لحن مصاحبه کمک میکند.

سوال

برای نشان دادن علاقه خود به وظیفه، باید تماس چشمی برقرار شود. منظور از تماس چشمی به عنوان اولین برداشت چیست ؟

رفتارهای جذاب

Byte Author Uploaded Image

به اطلاعات کلیدی گوش دهید. این نشان میدهد که کار با شما آسان خواهد بود و میتوانید دستورالعمل ها را دنبال کنید.

  • قبل از صحبت کردن صبر کنید تا در مصاحبه‌ها بیانیه به پایان برسد.

  • به طرز دلخواه‌تان یاداشت برداری کنید زیرا این به شما کمک میکند مطالب گفته شده را بعدا مرور کنید.

در رابطه به شغل تان حداقل سه سوال بپرسید.

  • پرسیدن سوال، علاقه شما را به وظیفه نشان میدهد.

  • این موضوع به مصاحبه کننده نشان میدهد که شما تحقیق خود را انجام داده اید.

چند مثال: چگونه شرکت شما با دورکاری سازگار شده‌ است؟ شیوه‌ مدیریت بخش به چه صورت است؟ معارفه و مشارکت سازمانی شرکت شما چگونه است؟

سوال

چه نوع سوالاتی را باید از مصاحبه کننده بپرسید؟

انجام دهیم

این رفتار ها را تمرین کنید تا اینکه شما در زمان مصاحبه آماده باشید.

از دوست‌تان بخواهید تا نقش مدیر استخدام شرکتی که علاقمند به کار کردن در آن هستید، را ایفا کند. معرفی کردن خود، پرسیدن سوالات، و حتی دست دادن را تمرین کنید.

سپس از دوست تان بخواهید تا در مورد شما نظر بدهد!

Byte Author Uploaded Image

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده