شما در یک مصاحبه شغلی هستید و می شنوید:

"برای ما در مورد زمانی بگویید که شما... "

چگونه پاسخ می دهید؟

این یک سوال مصاحبه رفتاری است. مصاحبه کننده به دنبال شنیدن داستانی در مورد چگونگی استفاده از مهارت های شما در یک موقعیت خاص است.

Byte Author Uploaded Image

تکنیک STAR

ممکن است ارائه یک پاسخ درجا دشوار باشد. از تکنیک STAR استفاده کنید تا از قبل آماده شوید

مخفف این واژه عبارت از: وضعیت (Situation)، وظیفه (Task)، اقدام (Action)، نتیجه (Result) است.

سوال

کدام یک از این سوالات می تواند از تکنیک ستاره بهره مند شود؟

آماده سازی

قبل از مصاحبه ، به کارهای گذشته ، تجربیات داوطلبانه ، موفقیت ها و چالش های خود فکر کنید.

برای آماده سازی خود از تکنیک STAR برای نوشتن 5 داستان استفاده کنید که می توانید در طول مصاحبه شغلی خود به کار ببرید...

Byte Author Uploaded Image

سنارییو

بیایید به یک مثال خاص نگاه کنیم.

از زمانی بگویید که مجبور بودید برای تکمیل یک پروژه در مدت زمان کوتاه با یک تیم کار کنید.

وضعیت

Byte Author Uploaded Image

اطلاعات پیش زمینه را ذکر کنید.

 • آن زمان کجا کار می کردید؟

 • چه نقشی داشتید؟

 • چه زمانی این رویداد اتفاق افتاد؟

 • چه شرایطی داشت؟

***

3 سال پیش ، من به عنوان مدیر بازاریابی در شرکت Y مشغول به کار بودم.ما یک هفته قبل از اجرا یک قطعه گمشده در پروژه را کشف کردیم.

وظیفه

Byte Author Uploaded Image

از شما چه خواسته شد؟

هدف یا نتیجه مطلوب چه بود؟

نکته: وظیفه اغلب بخشی از سوال است.

***

از من خواسته شد تا طی 5 روز با تیم پروژه برای تکمیل قسمت گمشده و تحویل پروژه به موقع هماهنگی کنم.

عمل

Byte Author Uploaded Image

شما چه اقدامی انجام دادید؟

مراحلی را که برای رسیدن به هدف انجام داده‌اید بیان کنید.

خاص باشید!

***

من با تیم پروژه دیدار کردم و یک برنامه عملیاتی با یک جدول زمانی دقیق ایجاد کردم. من برای ورود به سیستم روزانه برنامه ریزی کردم تا بتوانیم به سرعت به هرگونه مانعی رسیدگی کنیم.

نتیجه

Byte Author Uploaded Image

نتیجه چه بود؟

آیا وظیفه خود را انجام دادید؟

چه درسی آموختید؟

***

با تعیین وظایف بر اساس قدرت هر یک از اعضای تیم ، و باز نگه داشتن خطوط ارتباطی ، قطعه گمشده را با یک روز وقت اضافی کامل کردیم. مشتری بسیار تحت تأثیر قرار گرفت و ما را برای کار در کمپین بعدی خود استخدام کرد.

انجام دهیم

از تکنیک STAR استفاده کنید و وقتی مصاحبه کننده می پرسد,"درباره زمانی بگویید که شما ..."

 • وضعیت (Situation): زمینه را برای داستان تعیین کنید ، از جمله موانعی که باید از آن عبور کرد.

 • وظیفه (Task): مسئولیت خود را در آن شرایط ، هدف یا نتیجه مطلوب توصیف کنی

 • : عمل (Action):دقیقاً توضیح دهید که چه مراحلی را برای رسیدن به نتیجه مطلوب برداشته اید.

 • : نتایج (Results): نتیجه اقدامات خود ، از جمله موفقیت ها و آموخته ها را به اشتراک بگذارید

Byte Author Uploaded Image

امتحانش کن!

از STAR برای تهیه مثالی برای هر یک از این سوالات رایج مصاحبه برای مصاحبه بعدی خود استفاده کنید:

برای ما در مورد زمانی بگویید که ...

 • ... شما یک مشکل دشوار را حل کردید

 • ...شما مسئولیت یک اشتباه را به عهده گرفتید.

 • ... شما ابتکار عمل نشان دادید.

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده