Byte Author Uploaded Image

با گسترده شدن کمپیوترها در سراسر جهان، مهم این است که همه در حل مشکلات مشترک مانند دستگاه های کند و برنامه های غیر پاسخگو بهتر شوند.

گاهی اوقات، ساده ترین استراتژی ها موثرترین آن هستند.

برنامه های کمتری را باز و اجرا کنید

پرونده ها یا برنامه هایی را که استفاده نمی کنید ببندید. حتی بستن پنجره های اضافی مرورگر که باز کرده اید می تواند به دستگاه شما کمک کند تا به طور موثرتری کار کند.

Flaticon Icon

دستگاه خود را دوباره راه اندازی کنید

این حافظه را پاک می کند و به سیستم شما اجازه می دهد "بوت را تمیز" کند و منابع موجود در این فرآیند را آزاد کند. 

به آن فکر کنید مانند اینکه به دستگاه خود کمی استراحت می‌دهید!

Flaticon Icon

سوال

بهترین راه برای راه اندازی مجدد دستگاه چیست؟

دکمه روشن / خاموش را پایین نگه دارید

ساکت کمپیوتر را از برق بکشید

"خاموش کردن" را از فهرست انتخاب کنید

در هاردیسک خود جا اضافه کنید

  • از ابزار Disk Cleanup استفاده کنید تا فضای هاردیسک شما آزاد شود.

  • با حذف محتویات سطل آشغال کامپیوتر خود، فضای دیسک را آزاد کنید .

  • برنامه های غیرضروری را حذف نصب کنید.

Flaticon Icon

سوال

رون می خواهد برخی از برنامه ها را از کمپیتوتر خود پاک کند. کدام یک را نباید حذف کند؟

یک نرم افزار میکس موسیقی که استفاده نکرد

پرونده ها در سطل آشغال کمپیوتر خود را

عکسهایی که آنلاین نیزذخیره هستند

مرورگر وب خود را

انجام دهیم

کلید عیب یابی (هر مشکلی که در کامپیوتر شما وجود دارد) بررسی نقاط مختلفی است که ممکن است اشتباه پیش برود. اغلب اوقات، ساده ترین راه حل موثرترین است.

دفعه بعد که یکی از دوستانتان با مشکل کمپیوتر روبرو شد، پیشنهاد دهید تا با هم در حل آن کمک کنید!

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

من احساس اطمینان می کنم که می توانم آنچه را آموخته ام به کار بگیرم.

من این درس را به دیگران توصیه می کنم.

به کوشش

Sv

Sjoerd van der Vorst

Market Research Consultant

AA

Aris Arenas

https://www.linkedin.com/in/aris-arenas-7b424785

JH

Jamshid Hashimi

I am a definite optimist

PJ

Ping Jing

Learn New things and apply...

JA

Jovey Antonio

Take risks and reap the rewards or learn from failures and move on.