شما برای یک مصاحبه شغلی آماده شده اید.

Woman saying

یکی از مصاحبه کننده ها به پیش میرود و می پرسد:

"اهداف زندگی شما چیست؟"

Bart Simpson looking at life goals

آیا شما دست و پاچه میشوید، نگران هستید؟!!!

اما نگران نباشید! اهداف خود را نظر به شرکت تنظیم کنید. این سوالات شما را برای مصاحبه بعدی کمک خواهد کرد.

چرا آنها این سوالات را می پرسند؟

این سوال مصاحبه ای اجازه می دهد تا مدیران بفهمند که در طول مدت خود را ببینید و چگونه این کار و شرکت به اهداف خود برسد.

آنها همچنین نمی خواهند کسی را که به زودی شرکت را ترک کند، استخدام کند.

چه چیزی در مصاحبه ای نمی گویند

شرکت ها می خواهند کسی را استخدام کنند که برای مدت طولانی در دار خود باشند.

 شما نباید پاسخ خود را طوری ارائه کنید که میخواهید شرکت یا کار خود را بزودی ترک کنید.

اجتناب از این نوع پاسخ ها:

  •  "من قصد دارم به جهان سفر کنم و خودم را پیدا کنم."

  • من می خواهم برای یک شرکت بزرگ کار کنم، اما من نیاز به تجربه بیشتری دارم، بنابراین من به دنبال ساختن در جایی دیگر هستم."

  •  "من بسیار کارآفرینی هستم و می خواهم کسب و کار خود را در چند سال آینده شروع کنم."

Woman saying

اگر شما در زندگی اهدافی دارید که باعث خواهد شد شما وظیفه خود را ترک کنید،در وقت مصاحبه این را پیش خود نگه دارید.

"چگونه پاسخ دهید "اهداف زندگی شما چیست؟

فکر کنید:

اهداف زندگی شما مربوط به ارزش این شرکت چیست؟

چگونه می خواهید در این شرکت تاثیر بگذارید؟

چگونه می خواهید حرفه ای در این شرکت رشد کنید؟

پاسخ های احتمالی

سناریو 1: درخواست وظیفه  موقعیت ورودی

 

یکی از اهداف زندگی من این است که دانش و تجربه ارزشمندی را به دست آورم.

همانطور که این یک موقعیت ورودی است، امیدوارم برای شرکت برای کسب مهارت های جدید کار کنم و ایده ای از چگونگی کمک به سازمان یا شرکت را ایجاد کنم."

سناریو 2: درخواست موقعیت مدیریتی

"یکی از اهداف زندگی من این است که به عنوان یک مدل نقش مدیریتی را داشته باشم.

من می خواهم الگو به دیگران باشم و به آنها کمک کنم تا پتانسیل کامل خود را به دست آورند."

Man saying

امتحان

Icon showing a woman

وانیسا در مصاحبه ای برای یک موقعیت خرده فروشی در یک فروشگاه لباس است و فقط در مورد اهداف زندگی خود پرسید. مناسب ترین پاسخ چیست؟

الف.  "من می خواهم به کار بر روی مد و فیشن خود ادامه دهم و امیدوارم که فروشگاه آنلاین خود را به زودی راه اندازی کنم. امیدوارم این تجربه در این موقعیت ارزشمند باشد. "

ب. "من همیشه می خواستم در اطراف آسیا سفر کنم و شاید بیشتر در مورد صنعت مد و فیشن در آنجا بیایم. من امیدوارم که در دو سال آینده این کار را انجام دهم. "

 

ج. "یکی از اهداف زندگی من این است که بیشتر در مورد صنعت مد و فیشن بیاموزم. من در مورد ارائه خدمات عالی مشتری خوب هستم و احساس می کنم که با دانش بیشتر صنعت من سهم بزرگی و با الهام بیشتری کار خود را انجام خواهم داد."

سوال

پاسخ مناسب چیست؟

انجام دهیم

فکر کنید در مورد:

با فامیل یا دوست تان تا زمانی که به پاسخ خود مطمئن نشده اید تمرین کنید.

Sign saying

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده